Kopers voortaan geïnformeerd over het risico op wateroverlast

Wilt u een woning of bouwgrond kopen? Of u gaat voor meer dan 9 jaar huren? Dan moet u verplicht informatie krijgen over het risico op overstromingen.

Overstroomde beken en rivieren, straten die blank staan, ondergelopen kelders, … De jaarlijks weerkerende beelden zorgen voor de nodige ellende en schade. Niet bepaald een fijn vooruitzicht voor wie in zo’n zone overweegt te kopen of te huren. Om onaangename verrassingen te vermijden moeten potentiële kopers en huurders voor meer dan negen jaar voortaan verplicht geïnformeerd worden over het risico op wateroverlast voor dat specifieke perceel.

Die nieuwe informatieplicht verscheen deze week in het Belgisch Staatsblad en treedt op 11 oktober in Vlaanderen in werking. ‘Tot nu toe waren de vastgoedmakelaars deontologisch al verplicht te melden of en wanneer een pand in overstromingsgevoelig gebied ligt, maar nu is dat ook wettelijk verankerd’, zegt Dajo Hermans, woordvoerder van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

Waarom is die informatie belangrijk? Wie wil kopen of huren zal wellicht twee keer nadenken als hij weet dat het perceel in een overstromingsgevoelig gebied ligt. Bovendien gelden op die kavels vaak specifieke bouwverplichtingen en -beperkingen. Zo kan het verboden zijn een ondergrondse garage te bouwen of verplicht worden om uw vloeren op een overstromingsvrije hoogte aan te leggen. In sommige gevallen kan een bouwaanvraag zelfs geweigerd worden.

40.000 woningen

Wat houdt de nieuwe informatieplicht in? Niet enkel professionelen zoals vastgoedmakelaars en notarissen, maar ook particuliere verkopers of verhuurders moeten u informeren of de kavel geheel of gedeeltelijk in een overstromingsgevoelig gebied ligt.
Die verplichting is er niet enkel voor woningen, maar ook voor alle bouwgronden, weilanden, bossen, … ‘In Vlaanderen liggen ruim 40.000 woningen in overstromingsgevoelig gebied. Daarvan hebben 5.000 tot 10.000 woningen vaak met overstromingen te maken’, zegt Hermans. Het risico op een overstroming is niet overal even groot. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: Let wel, deze zones stemmen niet overeen met de ‘risicozones voor overstromingen’. Die bakende de federale regering af in het kader van de natuurrampenverzekering. Die risicozones zijn beperkter in omvang dan de overstromingsgevoelige gebieden en zijn plaatsen waar de kans op overstromingen zeer reëel is. Woont u in zo’n risicozone? U zult een hogere verzekeringspremie betalen. Als u na 23 september 2008 in zo’n risicozone bouwde, mag de verzekeraar zelfs een polis voor waterschade weigeren.

Wilt u zelf uitzoeken of uw perceel in een overstromingsgevoelig gebied of in een risicozone voor overstromingen ligt? Consulteer de kaarten op www.watertoets.be.

In publiciteit en akte

‘Belangrijk en nieuw is dat het nieuwe O-peil vanaf 11 oktober in de publiciteit voor de verkoop of verhuur moet worden vermeld’, zegt Hermans. Enkel als de kavel niet in een gevarenzone is gelegen, moet er helemaal niets vermeld worden.

De ligging in een overstromingsgevoelig gebied of afgebakende zone moet aangegeven zijn in advertenties op websites, in kranten, tijdschriften en folders, nieuwsbrieven en mailings. Er moet ook een indicatie zijn op de affiches voor een openbare verkoop en aankondigingen in de etalages van makelaars.
Naargelang het type publiciteit moet de term voluit geschreven zijn, volstaat het symbool voor overstromingsgevoelig gebied of moeten beide vermeld zijn. Enkel op kleine panelen aan de woning of de kleine raamaffiches ‘te koop’ of ‘te huur’ aan de woning is geen vermelding vereist. Eveneens nieuw is dat de overstromingsgevoeligheid verplicht vermeld moet worden in zowel het compromis als in de verkoopakte.

ps: uiteraard is Verhelst Vastgoed er klaar voor!

Deel dit artikel:
Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. OK