Waarom het huurcontract registreren?

De onbetwistbaarheid

Een huurcontract is een wettelijke overeenkomst tussen 2 partijen. Zolang alles normaal verloopt en de gemaakte afspraken gerespecteerd worden is er geen enkel probleem. Wordt een van de bepalingen of de datum van het contract betwist of maakt de huurovereenkomst onderwerp uit van een gerechtelijke procedure, dan biedt enkel registratie soelaas. Het huurcontract laten registreren maakt het document namelijk tegenstelbaar voor derden. De datum van ondertekening en de looptijd bijvoorbeeld worden door registratie onbetwistbaar.
 

Voordelen voor de huurder

Als de verkoper de woning gedurende de looptijd van het huurcontract zou willen verkopen, biedt een geregistreerd huurcontract enige zekerheid. De nieuwe eigenaar moet de bestaande huurovereenkomst immers overnemen en respecteren. Hij kan de huurder dus niet zomaar uit de woonst zetten.
 

Voordelen voor de verhuurder

De voornaamste reden waarom het huurcontract registreren interessant is voor de verhuurder is het feit dat achterstallige huurgelden bevoorrecht worden in de rechtbank. Kan de huurder meerdere leveranciers niet meer betalen, dan wordt de kans groter dat de rechtbank zal stellen dat eerst de achterstallige huurgelden vergoed moeten worden.

Verder biedt huurcontract registratie de verhuurder een extra veiligheid. Zonder registratie kan de huurder bij een huurcontract van 9 jaar namelijk op elk moment, zonder opzegtermijn of schadeloosstelling een einde maken aan het contract. Bij registratie zullen de beschreven verbrekingsvergoedingen en opzegtermijn wél wettelijk opeisbaar zijn.

Is het onroerend goed deels bestemd voor huisvesting en deels voor andere doeleinden dan heeft de registratie voor de verhuurder nog een bijkomend voordeel. De inkomstenbelasting zal namelijk voor ieder deel afzonderlijk vastgesteld en belast worden. Als er geen registratie is, zal de volledige huur netto belastbaar worden. Nog een reden dus waarom u als verhuurder best het huurcontract laat registreren.
 

Is registratie verplicht en wie doet wat?

Er wordt een onderscheid gemaakt volgens het type onroerend goed. Als een woning enkel gebruikt wordt voor de huisvesting van een gezin of een persoon, dan is het aan de eigenaar om het huurcontract te laten registreren. De huurder kan dit ook, maar is dit niet verplicht. Gaat het om handelshuur van bijvoorbeeld een winkel of kantoor dan kan enkel de verhuurder het huurcontract laten registreren.
 

Hoe huurcontract registreren?

U kan een kopie van het getekende huurcontract (en best ook van de bijhorende plaatsbeschrijving) aan een regionaal registratiekantoor overmaken. De inschrijving voor de contracten die op papier worden ingediend, is definitief door de stempel.
 

Wat zijn de tarieven en de termijnen?

Een registratie voor de huisvesting van een gezin of persoon is gratis zolang dat binnen de 2 maanden na het ondertekenen van het contract gebeurt. Later registreren is mogelijk, maar dan betaalt u wel een boete van 25 euro. De registratie van bijlagen zoals een energiecertificaat of plaatsbeschrijving is ook gratis zolang ze samen met het contract aangeboden worden.

Voor een onroerend goed dat bestemd is voor gemengd gebruik of voor commerciële doeleinden, bedraagt de registratietermijn 4 maanden. Hiervoor zijn er ook registratierechten verschuldigd: met name 0,2% op het totaalbedrag van de huurprijs plus de lasten die aan de huurder zijn opgelegd voor de duur van het huurcontract.

Opgelet: het huurcontract nog snel laten registreren als er al een gerechtelijke procedure loopt, lijkt een aantrekkelijke oplossing, maar wordt door de rechter onherroepelijk afgestraft met niet-geldigheid. U doet er dus goed aan om de registratie niet onnodig uit te stellen.
 

Graag wat advies?

Wil u in detail overlopen waarom een huurcontract registreren ook voor u een interessante zaak is of besteedt u deze administratieve verplichting liefst uit? Neem vrijblijvend contact met ons op en maak een afspraak!

Deel dit artikel:
Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. OK