Waarom kiezen voor een erkende VLABEL schatting?

Een gratis schatting of een beëdigde?

U heeft onroerend goed geërfd en moet nog een aangifte nalatenschap indienen bij de Vlaamse Belastingdienst? Een tegensprekelijke waardebepaling nodig in het kader van een echtscheidingsprocedure of een correcte fiscale taxatie van de onroerende goederen in uw vennootschap? Het zijn maar enkele scenario’s waarvoor u een erkende VLABEL schatting kan aanvragen bij Verhelst Vastgoed. Benieuwd wat die VLABEL vastgoedschatting precies inhoudt en waarom een gratis schatting door eender welke vastgoedmakelaar in deze gevallen vaak niet volstaat?

Die VLABEL schatting wat is dat eigenlijk?

Een VLABEL vastgoedschatting kan u interpreteren als een beëdigde vastgoedtaxatie door een erkend schatter-expert. De fiscus zal deze waardebepaling van de onroerende goederen als correct en bindend beschouwen, mits deze werd uitgevoerd door een erkend schatter-expert en gemotiveerd werd in een gedetailleerd schattingsverslag dat aan de nodige vormvereisten voldoet.

Een erkende VLABEL taxatie geeft u als eigenaar, erfgenaam of aandeelhouder de zekerheid dat u een realistisch en correct bedrag doorgeeft aan de Vlaamse Belastingdienst, die de geschatte waarde in principe zal aanvaarden. Het feit dat u een erkend en onafhankelijk VLABEL schatter-expert heeft ingeschakeld, vermindert bovendien het risico op controleschattingen door de overheid en levert doorgaans ook een kortere administratieve doorlooptijd op.

Niet verplicht, altijd verstandig

Er zijn verschillende scenario’s waarbij u een officiële waardebepaling van onroerende goederen wenselijk is om discussies te vermijden. In sommige gevallen is een erkende vastgoedschatting zelfs verplicht, bijvoorbeeld wanneer u een fiscale waarde moet doorgeven aan de Vlaamse Belastingdienst.

Het is in elk geval verstandig om vastgoedschattingen altijd aan ervaren en onafhankelijke professionals over te laten. Alleen zo bent u écht gerust dat de waardebepaling gebeurt zonder invloed van eventuele commerciële belangen. Hoe zeker bent u anders dat u vastgoed verkoopt aan een marktconforme verkoopprijs om een vlotte verkoop zonder al te veel prijswijzigingen achteraf te garanderen?

Kies zeker voor een erkende VLABEL schatting bij:

Over het prijskaartje

De tarieven voor een VLABEL schatting door een externe schatter-expert kunnen erg verschillen. De argumentatie voor de uiteindelijke vastgoedwaarde wordt bij een erkende VLABEL taxatie uitvoerig gedocumenteerd in een gedetailleerd schattingsverslag. Zowel in het plaatsbezoek als in de administratieve verwerking achteraf kruipt dus behoorlijk wat tijd. Hoeveel een erkende vastgoedschatting bij Verhelst Vastgoed kost? Een telefoontje naar 03 633 12 36 of een mailtje naar info@verhelstvastgoed.be volstaat om meer informatie en onze tarieven te ontvangen. Zonder enige verplichting uiteraard.

Opletten bij een gratis schatting

Sommige vastgoedmakelaars overhandigen ook bij een gratis vastgoedschatting een argumenterend verslag. Dit kan echter zeer beknopt zijn en het verslag wordt helaas ook niet altijd kosteloos overhandigd aan de betrokken eigenaar. Soms krijgen eigenaars het schattingsverslag enkel in handen tegen betaling of mits ondertekening van een bemiddelingsovereenkomst.

Meer weten over onze vastgoedschattingen?

Of u een gratis vastgoedschatting of een beëdigde schatting nodig heeft? Wat u van beide opties mag verwachten en hoeveel een VLABEL schatting kost

VRAAG HET ONS!

Deel dit artikel:
Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. OK