Verhoogde boetes voor aangifteplicht 2024

Wanneer u te maken krijgt met nieuwbouw, verbouwingen of andere wijzigingen die de waarde van uw eigendom beïnvloeden, staat u voor een belangrijke verplichting: de aangifte bij het kadaster. Deze stap is cruciaal om het kadastraal inkomen (KI) correct te laten vaststellen. Het niet naleven van deze aangifteplicht kan leiden tot boetes, die vanaf 1 januari 2024 aanzienlijk worden verhoogd.

Wat houdt de aangifteplicht in?

De aangifteplicht betreft verschillende situaties: de bouw van een nieuw pand, wijzigingen aan bestaande gebouwen, veranderingen in de exploitatiewijze van gronden, de aan- of afmelding van materieel of outillage… Om boetes te voorkomen, moet deze aangifte binnen 30 dagen na voltooiing van de werken plaatsvinden bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD), beter bekend als het kadaster. Dit kan zowel online via MyMinfin als via de post.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de aangifteplicht geldt voor zowel Belgische als buitenlandse onroerende goederen. Een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning, of zelfs een melding bij de gemeente, kan het kadaster alarmeren. Ze kunnen u dan zelf een aangifteformulier sturen.

De gevolgen van de niet-naleving van de aangifteplicht

Indien u geen of een late aangifte indient, kan de FOD Financiën u een boete opleggen. Deze boetes zijn sinds 1 januari 2021 verhoogd en variëren van € 250 tot € 3.000. Hoewel deze verhoging theoretisch gezien al vanaf 22 oktober 2023 van kracht kan gaan, wordt ze pas vanaf 1 januari 2024 daadwerkelijk toegepast.

Hoe wordt de boete bepaald?

De hoogte van de boete bij de niet-naleving van de aangifteplicht hangt af van het type inbreuk en het kadastraal inkomen. Het KI dat wordt gebruikt voor de berekening van de boete is het geschatte of herschatte KI op basis van de nieuwe toestand die te laat aangegeven werd of door de Administratie werd vastgesteld.

Tips om boetes te vermijden

Controles en handhaving

De fiscus kan controles uitvoeren, vooral als er drie jaar na de vergunningsdatum nog geen aangifte is gedaan. Maar niet elke vergunning leidt tot een controle: bij gebrek aan respons op correspondentie en vooral bij kleinere werken, kan de fiscus ook online informatie zoeken, bijvoorbeeld op immosites.

Het belang van tijdige aangifte samengevat

Het is duidelijk dat de aangifteplicht een niet te negeren aspect is van het bezitten of verbouwen van onroerend goed. Met de invoering van een wettelijke boeteschaal en de verhoging van de boetes vanaf 2024, is het belangrijker dan ooit om uw aangifte tijdig en correct te doen. Een boete tot € 3.000 is een stevige prijs om te betalen voor het verzuimen van deze verantwoordelijkheid. Wees dus alert en zorg ervoor dat u aan uw aangifteplicht voldoet om onnodige boetes te vermijden.

NEEM CONTACT OP

Deel dit artikel:
Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. OK