Waarom de rolrechten aan herziening toe waren

Niet iedereen heeft voorbeeldige huurders

Natuurlijk probeert u geschillen met uw huurders eerst in der minne te regelen. U stapt immers niet voor niets naar de rechtbank. Een goed gesprek, een compromis en een afbetalingsplan doen vaak al wonderen. Toch kan u soms niet anders dan huurgeschillen gerechtelijk te regelen en daar zijn onvermijdelijk ook kosten aan verbonden, te beginnen met de rolrechten.

Die rolrechten zijn trouwens sinds 2015 hervormd (lees: duurder geworden). U kan zich dus maar best informeren over de kostprijs voor u een gerechtelijke procedure opstart.
 

Wat zijn rolrechten juist?

Het rolrecht is het bedrag dat de vragende partij aan de griffie moet betalen om een gerechtelijke procedure op te starten. In het uiteindelijke vonnis zal dit bedrag opgenomen worden als “gerechtskost” en ten laste komen van de partij die in het ongelijk gesteld wordt.

Deze kosten en de eventuele dagvaardingskosten moeten echter wel door de eisende partij voorgeschoten worden. Meer nog, het dossier zal pas op de rol (zeg maar de gerechtelijke planning) verschijnen nadat de rolrechten voldaan zijn.
 

Aanpassing van de rolrechten sinds juni 2015

De rolrechten werden verhoogd omdat de rechtbanken ondervonden dat er steeds sneller voor een gerechtelijke procedure werd gekozen in plaats van een minnelijke schikking en dat zelfs voor kleine geschillen.

Huurgeschillen bijvoorbeeld kunnen vaak minnelijk opgelost worden en hoeven niet per se door de vrederechter behandeld te worden. Precies om die onnodige overbelasting van de parketten te verminderen, werden de kosten voor gerechtelijke procedures aangepast.

De rolrechten staan nu in verhouding met de waarde van de vordering en de kosten van de rechtspraak. In de praktijk betekent dit vooral dat een rechtszaak opstarten aanzienlijk duurder wordt.
 

Wie betaalt als beide partijen toch nog overeenkomen?

In vele gevallen komt het niet eens tot een procedureslag en kunnen beide partijen zich vinden in een minnelijk voorstel van de vrederechter. In zo’n geval kunnen zij vrijwillig op een openbare zitting verschijnen. Dagvaardingskosten en oproepingstermijnen worden zo vermeden, maar het rolrecht zal wel door één van beide partijen op de griffie betaald moeten worden.
 

Heeft u er al eens aan gedacht om een extern bemiddelaar aan te stellen?

Vermijdt u liever de onnodige gerechtskosten voor huurgeschillen? U kan een externe partij aanstellen om te bemiddelen tussen huurders en verhuurders! Deze externe partij werkt een compromis uit waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Deel dit artikel:
Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. OK