Wat als de koper overlijdt voor het verlijden van de akte?

Iets om bij stil te staan als u een pand aankoopt

Tussen de ondertekening van een compromis en het verlijden van de akte verstrijken doorgaans een 4-tal maanden. Een lange periode waarin heel wat kan voorvallen. Stel dat de koper overlijdt in deze periode, wat gebeurt er dan precies?

De verkoopovereenkomst blijft geldig, zelfs als de koper overlijdt voor de akte verleden is. De verkoper kan het pand niet zomaar aan iemand anders verkopen en de erfgenamen van de overleden koper zullen de afspraken ook moeten respecteren en de aankoop effectief verderzetten.

Naast de zware emotionele tijd die een overlijden met zich meebrengt, komen de erfgenamen ook voor moeilijke financiële beslissingen te staan als de koper zou overlijden voordat de notariële akte verleden is. Ze zijn immers verplicht om het vastgoed aan te kopen en om de bijhorende aankoopsom en registratierechten te betalen, ook als zij niet over de nodige financiële middelen beschikken.

Als die erfgenamen minderjarig zijn, wordt de situatie nog ingewikkelder voor beide partijen…
 

Voorzie een bijzondere clausule in de compromis

Het is aan de koper om bij een eventueel overlijden zijn erfgenamen te beschermen. Als de erfgenamen de akte namelijk niet kunnen of willen laten verlijden bij zo’n onverwacht sterfgeval, dan zou de verkoper immers schadevergoeding kunnen eisen. Al houdt dat wel een zekere gerechtelijke procedureslag in.

Net daarom is het bijzonder nuttig om in de compromis een opschortende voorwaarde op te nemen voor het verkrijgen van een lening. Als de erfgenamen geen lening zouden krijgen, kunnen ze op basis van deze clausule eventueel alsnog de aankoop afwenden. Beter nog is om in de compromis te voorzien dat de koop van rechtswege ontbonden wordt bij het overlijden van één van de partijen tussen ondertekening van de koopovereenkomst en het verlijden van de notariële akte.
 

De beste oplossing

Vele kopers vergeten om dergelijke clausules te voorzien wat onnodige kopzorgen veroorzaakt. Vroeger werd er bij overlijden van de koper vaak voor geopteerd om het pand aan te kopen en vervolgens zo vlug mogelijk weer van de hand te doen. Naast de notariskosten voor de aankoop, moest men vaak ook een overbruggingskrediet met hoge intrestvoet aangaan. Sinds een aantal jaren is er echter een veel interessantere optie: de gratis overlijdensverzekering ten bate van kopers die overlijden na een ongeval.

Deze gratis verzekering kan de koper aangaan voor een periode van 4 maanden, meer bepaald vanaf de ondertekening van het compromis tot aan het verlijden van de akte. Bij een sterfgeval zal deze verzekering een groot deel of de gehele aankoopsom dekken wat de erfgenamen tijd en financiële ademruimte oplevert om de juiste beslissingen te kunnen nemen.
 

De voorwaarden

 

Graag een woordje uitleg?

Wil u meer weten over de gratis overlijdensverzekering? Kies voor maximale gemoedsrust bij de verkoop van een woning en maak een afspraak bij Verhelst Vastgoed.

Deel dit artikel:
Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. OK