Recent residentieel EPC en EPC gemeenschappelijke delen verplicht vanaf 2022

Vanaf 2022 gelden er nieuwe regels voor EPC-certificaten. Voor residentieel vastgoed tellen enkel nog recente EPC-attesten, opgemaakt na 01.01.2019 en ook appartementsgebouwen moeten een EPC gemeenschappelijke delen laten opmaken. BENt u al mee?

Wat is EPC alweer?

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is een verplicht document bij verkoop of verhuur van onroerende goederen dat wordt opgemaakt door een erkende energiedeskundige. De EPC-deskundige bezoekt het pand of de wooneenheid en maakt vervolgens een grondige analyse van de energie-efficiëntie. Onder meer isolatie (ramen, deuren, dak, spouwmuur, vloer, enz...) en ventilatie- en verwarmingsinstallaties komen aan bod. Alle bevindingen worden gebundeld in het EPC-attest.

Het EPC-rapport bevat een gedetailleerd overzicht van de huidige situatie en een kleurenbalk met een algemene score (E-peil) tussen A+ en F. Verder vermeldt het rapport ook concrete aanbevelingen, met bijhorende kostenraming, voor toekomstige energierenovatie om de huidige score te overstijgen. Het E-peil is ook een belangrijk criterium in de bepaling van de verkoop- of verhuurwaarde van uw pand!

Voortaan recent EPC attest verplicht

Het EPC-attest is al jaren een verplicht document bij verkoop of verhuur van woningen dat eigenaars ook aan kandidaat-kopers en huurders moeten bezorgen. Het E-peil en het unieke nummer van het EPC-rapport moeten ook duidelijk gecommuniceerd worden bij advertenties. Vanaf 2022 verstrengen de regels en moeten EPC-attesten recent zijn voor residentiële gebouwen (particulier EPC) en ook aanwezig en up-to-date voor appartementsgebouwen (EPC gemeenschappelijke delen).

Nieuwe EPC-regels voor residentieel vastgoed

Wie publiekelijk een woning of appartement verkoopt, moet voortaan een “recent” EPC-attest voorleggen.
VEELGESTELDE VRAGEN OVER RESIDENTIEEL EPC


EPC gemeenschappelijke delen

Uiterlijk op 01.01.2024 moeten alle appartementsgebouwen over een geldig EPC-attest beschikken. Het EPC gemeenschappelijke delen beschrijft de energiezuinigheid van het volledige gebouw, de collectieve installaties en de gemeenschappelijke delen. Het behoort tot de taken van de syndicus om een EPC GD te laten opstellen.

Waarom?

Het EPC gemeenschappelijke delen vormt een interessante aanvulling op het residentiële EPC-attest voor kandidaat-kopers of huurders. Daarom is het EPC attest voor appartementsgebouwen maximaal 10 jaar geldig en moet het ook geactualiseerd worden na bepaalde energetische renovaties. Het rapport is ook een handige leidraad voor VME’s die energetische renovatie overwegen.

Wanneer?

De datum waarop een EPC gemeenschappelijke delen beschikbaar moet zijn (vanaf 01.01.2022 of 01.01.2024), hangt af van het aantal (woon)eenheden in het gebouw. Grote appartementsgebouwen met meer dan 15 eenheden moeten al vanaf 01.01.2022 over een EPC GD beschikken. Kleinere gebouwen met 2 tot 4 eenheden krijgen tijd tot 01.01.2024.

Risico’s en sancties

Voor kandidaat-kopers en kandidaat-huurders bevat het EPC-rapport belangrijke informatie over toekomstige kosten. Het E-peil van uw pand heeft bijgevolg een rechtstreekse invloed op de verkoopwaarde of huurprijs! De overheid gaat bovendien steekproefgewijs na of een geldig en recent EPC-attest beschikbaar is en kan boetes opleggen van 500 tot 5.000 euro.

Voordelen en premies

Sinds 2021 kan u met een EPC twee financiële voordelen genieten: het renteloze renovatiekrediet en de EPC-labelpremie.

Renteloos renovatiekrediet

Wie een woning koopt met een ongunstige energiescore en die binnen de vijf jaar energetisch renoveert, kan onder bepaalde voorwaarden een renteloze energielening aanvragen bij zijn of haar kredietgever bovenop de hypothecaire lening. De Vlaamse overheid betaalt dan de rente voor het renovatiekrediet terug (= rentesubsidie).

MEER OVER RENTELOZE ENERGIELENINGEPC labelpremie

Woningeigenaars die het E-peil van hun woning aanzienlijk verbeteren, kunnen ook een Vlaamse EPC-labelpremie aanvragen. Hiervoor moet een bestaande woning met EPC-label E of F moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal E-peil C halen of een bestaande wooneenheid van EPC-label D, E of F naar label B geraken. Het bedrag van de premie hangt af van de behaalde energiescore.

MEER OVER EPC LABELPREMIEZelf regelen of uitbesteden?

Uw woning verkopen zonder de EPC-wetgeving te overtreden? Of heeft u nog geen syndicus of rentmeester om een EPC gemeenschappelijke delen te regelen voor uw appartementsgebouw of vastgoedportefeuille?

VRAAG ADVIES BIJ VERHELST VASTGOED

Deel dit artikel:
Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. OK