Btw renovatie aan 6% voor aanbouw en uitbreidingen?

Als u plannen heeft om een grondige verbouwing aan uw woning uit te voeren, dan kunt u potentieel profiteren van een gunstig belastingtarief.

Een woning die al minstens een decennium bestaat, kan in aanmerking komen voor het btw-renovatietarief van 6%. Overweegt u een significante verbouwing, zoals een extra verdieping? Dan is het de vraag of de regelgeving voor het verlaagde btw-tarief van 6% hier ook voor geldt.

Het 6% btw-renovatietarief voor aanbouw en uitbreidingen

Renovatiewerkzaamheden aan een huis dat ten minste tien jaar oud is, kunnen in aanmerking komen voor het 6%-btw-renovatietarief. Maar hoe zit het met het concept van renovatiewerkzaamheden? En kan dit ook de uitbreiding van uw huis met een bijgebouw omvatten?

Eerst en vooral moeten de basisregels voor het verlaagde btw-tarief van 6% gevolgd worden: De levering en installatie van materialen moeten door dezelfde aannemer worden uitgevoerd, de werken worden aan de eindgebruiker gefactureerd, uw woning moet minstens 10 jaar oud zijn en voornamelijk als privéwoning dienen.

Uitbreidingen van gebouwen kunnen volgens de btw-regelgeving ook in aanmerking komen voor het verlaagde renovatietarief, mits aan twee aanvullende voorwaarden wordt voldaan: de oppervlakteregel en de vereiste dat het nieuwe gedeelte het oude aanvult en er één geheel mee vormt.

Btw renovatie aan 6% – de twee aanvullende voorwaarden uitgelicht

Oppervlakteregel

De bestaande woning moet meer dan de helft van de totale oppervlakte beslaan na de renovatiewerken. Als een huis van 200 m² wordt uitgebreid tot 300 m², dan wordt aan deze voorwaarde voldaan.

Eén geheel

Het bijgebouw moet het bestaande gedeelte van het huis aanvullen en er één geheel mee vormen. Het bijgebouw mag niet zelfstandig functioneren. Dit criterium wordt over het algemeen gehaald als de verschillende delen van het huis bijvoorbeeld worden verbonden door gemeenschappelijke nutsvoorzieningen, zoals verwarming, water- en elektriciteitsmeters.

Toepasselijkheid op garages en extra verdiepingen

Het verlaagde btw-tarief kan ook van toepassing zijn bij de toevoeging van een garage of extra verdieping, zelfs als deze zich niet onder hetzelfde dak bevindt.

Als de uitbreiding bijvoorbeeld een loft betreft die bovenop het bestaande gebouw wordt gebouwd, kan het zijn dat het verlaagde tarief niet geldt, vooral als deze loft als een onafhankelijk gebouw kan worden beschouwd.

Als uw renovatiewerken zo uitgebreid zijn dat ze feitelijk neerkomen op een vernieuwbouw, is het verlaagde btw-tarief ook niet van toepassing.

De impact van beroepsmatige uitbreiding op het btw-renovatietarief

Als de uitbreiding betrekking heeft op een ruimte die uitsluitend voor professionele doeleinden wordt gebruikt, is het verlaagde tarief niet van toepassing. Als de ruimte naast wonen ook incidenteel als werkruimte wordt gebruikt, kan het verlaagde tarief wel van toepassing zijn.

Bij gemengd gebruik van het pand (privé en zakelijk) moet het privégebruik na de uitvoering van de werken dominant zijn.

Het feit dat de facturatie aan een bedrijf wordt gedaan, vormt geen belemmering. Maar let op: het bedrijf moet dan wel de eindgebruiker zijn (eigenaar, vruchtgebruiker, huurder etc.).

6% btw renovatie in ‘t kort

Kortom, het 6% btw-renovatietarief kan ook van toepassing zijn bij de aanbouw van een extra verdieping of garage. Het is essentieel dat het bestaande huis groter is dan de helft van het huis na uitbreiding, en dat het bijgebouw niet geheel onafhankelijk kan functioneren van het bestaande gebouw. NEEM CONTACT OP

Deel dit artikel:
Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. OK