Wat levert de woonbonus op?

De Vlaamse overheid heeft niet genoeg budget om de woonbonus in stand te houden. Maar Vlaams minister-president Kris Peeters verzekerde wel dat alle lopende leningen van het bestaande fiscaal voordeel blijven genieten. Wat levert de woonbonus eigenlijk op?

Door de staatshervorming gaat de bevoegdheid voor de hypothecaire aftrek vanaf 2014 naar de gewesten. Maar de Vlaamse overheid heeft niet genoeg budget om de woonbonus in stand te houden. Dat staat in het document waarmee de Vlaamse overheid de zesde staatshervorming voorbereidt. Vlaams minister-president Kris Peeters herhaalde vandaag in De Ochtend op Radio 1 dat er niet geraakt zal worden aan het fiscale systeem voor de lopende woonkredieten. Voor leningen vanaf 2014 zal het systeem wellicht worden aangepast, maar hoe dat concreet zal gebeuren is nog niet duidelijk. Wat levert het bestaande systeem van de woonbonus op?

Enige en eigen woning

De woonbonus is het fiscale voordeel voor hypothecaire leningen afgesloten na 1 januari 2005 voor de bouw of aankoop van een gezinswoning. In het regime van de woonbonus leveren de betaalde intresten, kapitaalaflossingen en de premies voor de schuldsaldoverzekering een fiscaal voordeel op. Om in aanmerking te komen moeten een aantal voorwaarden voldaan zijn. De twee belangrijkste eisen zijn dat u leent voor uw ‘enige’ en ‘eigen’ woning. Enige woning betekent dat u geen eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker bent van een andere woning in binnen- of buitenland. Met woningen waarvan u de mede-eigendom, blote eigendom of het vruchtgebruik erfde, wordt geen rekening gehouden. ‘Eigen woning’ houdt in dat u zelf in de woning woont. Beide voorwaarden (enige en eigen) worden getoetst op 31 december van het jaar waarin u leende. Enkel in specifieke scenario’s kunt u wel de woonbonus krijgen, ook al woont u er niet. Die voorwaarden worden voor iedere belastingplichtige apart beoordeeld. Bent u gehuwd of woont u wettelijk samen en vult u samen met uw partner één belastingaangifte in, dan is het perfect mogelijk dat één partner recht heeft op de woonbonus en de andere niet.

Tot 3.090 euro

Niet alle betalingen van intresten, kapitaalaflossingen en premies voor een schuldsaldoverzekering leveren een fiscaal voordeel op. Voor de betalingen die u in 2013 doet, ligt het basisbedrag op 2.260 euro. Dat bedrag wordt de eerste tien jaar van uw lening met 750 euro verhoogd. Wie drie kinderen heeft op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de lening werd afgesloten, krijgt een extra verhoging van 80 euro. Dat brengt het maximale bedrag op 3.090 euro per belastingplichtige. Bent u gehuwd of woont u wettelijk samen en heeft u beiden recht op de aftrek, dan kunnen u en uw partner samen maximaal 6.180 euro inbrengen.

Wat levert de woonbonus op? Het voordeel hangt af van de hoogte van uw inkomen en schommelt tussen 25 en 50 procent (plus gemeentebelastingen). Als u het maximumbedrag van 3.090 euro kan aangeven en tegen het hoogste tarief belast wordt, levert de woonbonus een maximaal voordeel van 1.545 euro op. In het regeerakkoord was voorzien dat het voordeel zou teruggebracht worden tot een belastingvermindering tegen een vast tarief van 45 procent (plus gemeentebelastingen). Maar die aanpassing is er niet gekomen.

Deel dit artikel:
Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. OK