Vastgoed schenken is een pak voordeliger geworden

De tarieven voor vastgoed schenkingen zijn aanzienlijk gedaald

Vastgoed schenken is lange tijd onbetaalbaar geweest. Zeker voor jonge gezinnen en starters bleek zo’n vastgoed schenking aanvaarden vaak een financiële aderlating na aftrek van de verschuldigde schenkingsrechten. Sinds juli 2015 zijn die schenkingsrechten echter drastisch vereenvoudigd en verminderd. Niet verwonderlijk dus dat de notarissen de vraag nauwelijks nog kunnen bijhouden. Vastgoed schenken is weer helemaal in.
 

Hoe zit het nu met die schenkbelasting en schenkingsrechten

Wie een schenking van vastgoed ontvangt, moet aan de Staat belastingen betalen. Die belastingen noemde men vroeger de schenkingsrechten, maar sinds juli 2015 is schenkbelasting de nieuwe term.

U kan op 3 manieren vastgoed schenken. De schenkbelasting tarieven zijn onder meer afhankelijk van de gekozen procedure.
 

Hand- of bankgift

Wil u een steentje bijdragen bij de aankoop of inrichting van een nieuwe woonst? Dan is een bankgift de eenvoudigste en de meest voordelige oplossing. Hiermee draagt u geld, aandelen of effecten over. Gaat het niet om roerende goederen, maar over waardevolle materiële zaken zoals juwelen, kunst of antiek meubilair dan spreken we van een handgift. Het voornaamste voordeel van een overdracht via bankgift of handgift is dat u GEEN belasting moet betalen op de waarde, op voorwaarde dat de schenker nog 3 jaar na de schenking blijft leven.
 

Notariële schenking

Wil u goederen schenken mits bepaalde voorwaarden, dan is een notariële schenking de veiligste keuze. De schenker kan bijvoorbeeld bedingen dat hij/zij het vruchtgebruik kan behouden van iets waarvan de eigendom technisch gezien al wordt overgedragen.

Volgens deze procedure kunnen verschillende materiële en immateriële goederen worden geschonken. Het kan bijvoorbeeld gaan over een kunstwerk, stemrecht over aandelen of een woonst met vruchtgebruik.

Op een notariële schenking zal u ongeveer 3% schenkingsrechten betalen indien de overdracht tussen (groot)ouders en (klein)kinderen of tussen partners plaatsvindt. Voor schenkingen aan derden geldt het tarief van 7%. Ook hier zal een bijkomende erfbelasting geheven worden als de schenker binnen de 3 jaar komt te overlijden.
 

Vastgoed schenken

Vastgoed schenken in rechte lijn wordt dankzij de aangepaste wetgeving de voordeligste optie. Voor schenkingen aan uw kind, kleinkind of partner, variëren de tarieven van 3 tot 27% afhankelijk van het bedrag. Er is namelijk een progressief stelsel van toepassing. Hoe meer u krijgt, hoe meer schenkbelasting u zal betalen.

Voor schenkingen aan derden kan het tarief oplopen tot 40 %, maar ook dat is een heel pak gunstiger dan de 80 % die vóór juli 2015 van toepassing was.
 
Waarde in schijven Huidige tarieven voor schenking in
Rechte lijn Niet rechte lijn
0 150.000€ 3% 10%
150.000€ 250.000€ 9% 20%
250.000€ 450.000€ 18% 30%
450.000€   27% 40%
 

Een woning schenken die toe is aan renovatie

Ook voor renovatie doet de regering een inspanning voor de schenkbelasting. Als u van plan bent om de verkregen woning binnen de vijf jaar energie-efficiënt te maken, dan kan u namelijk een teruggave van een deel van de betaalde schenkbelasting aanvragen.

Deze maatregel kadert in het plan om alle woningen tegen 2050 energiezuinig te maken. Onder meer de kosten voor dak-, zolder-, spouw of muurisolatie komen in aanmerking als die minstens 10.000,00 euro bedragen.
 

Een bouwgrond schenken mag dat ook?

Voor bouwgronden wordt er al sinds 2003 een verlaagde schenkbelasting toegepast. Dankzij deze maatregel kunnen braakliggende gronden sneller doorgegeven worden aan een jongere generatie wat ervoor zorgt dat ze sneller een bestemming krijgen. Deze voorwaarden blijven zeker van kracht tot 2019, maar om beroep te kunnen doen op de verlaging, moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet de bouwgrond binnen de 5 jaar bebouwd zijn en moet u er ook uw hoofdverblijfplaats hebben.
 

Zo kan u nog voordeliger vastgoed schenken

De tarieven voor de schenkbelasting worden telkens voor een periode van 3 jaar berekend. U kan dus overeenkomen om de schenking in de tijd te spreiden in verschillende schijven. In realiteit betekent dit dat u gedurende een bepaalde tijd samen eigenaar zal zijn van het goed. Verloopt er tussen 2 schenkingen meer dan 3 jaar, dan wordt er geen rekening gehouden met de vorige schenking voor de tariefbepaling.
 

Graag wat maatwerk advies?

Overweegt u om vastgoed te schenken, dan kan Verhelst Vastgoed u adviseren over de best geschikte procedure. Wij reiken u bovendien ook een aantal tips aan die u mee kunt opnemen in de notarisclausules om latere discussies te vermijden. Even contact opnemen, volstaat om uw vastgoedplannen vrijblijvend te bespreken.

Deel dit artikel:
Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. OK