Kan u zomaar de huurprijs verhogen en wat met indexering huur?

Mag u eenzijdig beslissen om de huurprijs te verhogen?

De huurprijs wordt afgesproken in het huurcontract en blijft de facto de hele huurperiode geldig. Zo heeft de huurder enige zekerheid over het kostenplaatje en u als verhuurder over de te verwachten inkomsten. U mag die huurprijs dus niet zomaar aanpassen. Voor huurovereenkomsten van maximaal 3 jaar tenminste.

Voor huurcontracten voor een periode van 9 jaar of langer kunnen huurder en verhuurder namelijk wél vooraf afspreken dat de huurprijs bij het einde van elke driejarige periode herzien wordt. Zo’n huurprijs aanpassingen kan in dat geval wel enkel tussen de 9e en de 6e maand voor het einde van de driejarige periode gevraagd worden.

Toch hoeft dit niet te betekenen dat uw inkomsten de gehele huurperiode dezelfde blijven. U kan namelijk wel jaarlijks een indexering huur toepassen.
 

De huurindex kort toegelicht

Vele verhuurders kennen de principes van huurindexering niet, vergeten de aanpassing door te rekenen of kiezen er bewust voor om geen index toe te passen om discussies te vermijden, maar de jaarlijkse indexaanpassing aanrekenen, is een basisrecht dat alle verhuurders automatisch genieten. Zelfs als zo’n indexering huur niet uitdrukkelijk in het huurcontract vermeld staat!

De overheid heeft het systeem van de huurindexatie ingevoerd om te vermijden dat de levenskost duurder wordt en de huurprijzen deze trend niet zouden volgen. De opbrengst van de huurinkomsten zou dan namelijk in verhouding kleiner worden ten nadele van de verhuurder. Net daarom kan de huurprijs jaarlijks eenmalig aangepast worden in functie van de algemene gezondheidsindex.

Voor de berekening van de nieuwe huurprijs wordt gestart met het aanvangsindexcijfer (van het eerste jaar dus). U moet deze indexatie bijgevolg jaar na jaar uitrekenen. Toch kan u ook pas na enkele jaren de index alsnog gaan toepassen, dat recht heeft u. Al houdt u er best rekening mee dat zo’n plotse toepassing van de huurindex een aanzienlijke prijsverhoging voor de huurder inhoudt die dit waarschijnlijk niet zal appreciëren.
 

De huurindex berekenen

De toe te passen indexverhoging wordt berekend aan de hand van een eenvoudige formule:
          Basishuurprijs x nieuw indexcijfer
                   Aanvangsindexcijfer
 

Indexering huur staat niet in het contract vermeld

Dat hoeft ook niet. Tenzij in het contract expliciet vermeld staat dat er GEEN indexering toegepast zal worden, heeft u als verhuurder het recht om wel indexaanpassing door te voeren, ook pas na 4 jaar bijvoorbeeld. Huurders zullen zo’n plotse aanpassing natuurlijk minder fijn vinden, maar vergeten vaak dat ze in de voorgaande jaren wel reeds een lagere prijs genoten hebben.
 

Wanneer indexeren?

De indexaanpassing hoeft niet noodzakelijk aan het begin van het jaar doorgevoerd te worden, maar wel ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Houd er rekening mee dat een huurprijs nooit automatisch geïndexeerd wordt. U moet er zelf aan denken en de nieuwe prijs zelf berekenen. Zou u dit vergeten, dan kan u maar 3 maanden in de tijd teruggaan om de verloren verhoging te vorderen.

U moet de aanpassing bovendien schriftelijk aan uw huurder(s) meedelen en dat bij voorkeur via een aangetekend schrijven.
 

Tips voor een vlotte indexering van de huur

Meer weten?

Om een waterdicht huurcontract op te stellen, de jaarlijkse huurindexering te berekenen en zelfs om de bijhorende administratie te regelen, kan u beroep doen op de Verhelst Vastgoed service. Even contact opnemen volstaat om te ontdekken wat wij voor uw (ver)huuradministratie kunnen betekenen.

Deel dit artikel:
Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. OK