Perceel grond geschikt voor professionele agrarische activiteiten

Vraagprijs: € 160 000 Brecht Brasschaatbaan 27 a
Het perceel is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor het oprichten van constructies (i.c. met bestemming landbouw in de ruime zin) is dat het "landschappelijk inpasbaar" is in de omgeving. Op het terrein zijn een deel van de constructies van de vroegere stallen nog aanwezig. Voor nieuwbouw kan enkel een vergunning verleend worden indien het gaat om gebouwen voor professionele agrarische of para-agrarische activiteiten als hoofdactiviteit.