Perceel grond geschikt voor professionele agrarische activiteiten

Vraagprijs: € 160 000 Brecht Brasschaatbaan 27 a
Het perceel is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor het oprichten van constructies (i.c. met bestemming landbouw in de ruime zin) is dat het "landschappelijk inpasbaar" is in de omgeving. Op het terrein zijn een deel van de constructies van de vroegere stallen nog aanwezig. Voor nieuwbouw kan enkel een vergunning verleend worden indien het gaat om gebouwen voor professionele agrarische of para-agrarische activiteiten als hoofdactiviteit.

Agrarisch gebied is in principe bestemd voor de beroepslandbouw. Enkel de gebouwen die noodzakelijk zijn voor een landbouwbedrijf horen hier thuis. Voor deze zone-eigen constructies zijn er weinig beperkingen bij het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning. Naast pure landbouwbedrijven worden ook para-agrarische activiteiten toegelaten in agrarisch gebied. Dit zijn activiteiten die in zeer nauw verband staan met agrarische activiteiten zoals veeartsenijkundige klinieken, schoolhoeves, proefstations voor landbouw,….