Nieuws


Moet u meerwaardebelasting betalen als u uw woning verkoopt?


Denkt u een goede zaak te doen door uw woning te verkopen?

Stel dat u uw woning kan verkopen met een aanzienlijke winst, krijgt u die meerwaarde dan volledig in handen? Het antwoord op die vraag hangt voornamelijk af van de termijn binnen dewelke u de woning verkoopt. In bepaalde gevallen is de winst namelijk onderhevig aan een meerwaardebelasting. Wanneer u die beruchte meerwaardebelasting verschuldigd bent en wanneer niet, lichten we hieronder kort aan u toe.

U heeft vastgoed geërfd?

Goed nieuws als u vastgoed geërfd heeft. U hoeft namelijk geen meerwaardebelasting (maar wel successierechten!) te betalen wanneer u gebouwen of gronden verkoopt die u erfde. Al let u best even op als de verkoopwaarde een stuk hoger ligt dan de waarde die bij de aangifte van de erfenis werd opgegeven, want dan riskeert u alsnog ontdoken successierechten te moeten betalen. De waarde zelf en tijdig corrigeren, is in dit geval zeker aan te raden.

Bij een vastgoedschenking is wél meerwaardebelasting van toepassing als u verkoopt binnen de 3 jaar nadat u de schenking ontving.

U wil uw eigen woning verkopen?

De woning waarin u zelf woont, is in principe niet onderhevig aan meerwaardebelasting bij verkoop zolang u daar minstens 12 maanden effectief heeft gewoond. Deze clausule vermijdt dat speculanten snel even intrek nemen in een woning om die meteen daarna weer met belastingvrije winst te verkopen. Ook als de woning langer dan 6 maanden leegstaat, is winstbelasting verschuldigd.

Heeft u een gebouw gekocht of zelf een woning gebouwd (waar u niet in woont) en wilt u deze binnen de 5 jaar opnieuw verkopen, dan wordt een deel van de verkoopwinst belast tegen een tarief van 16,5 % (plus gemeentebelasting). De termijn van 5 jaar wordt hierbij berekend vanaf de datum van de authentieke aan- / verkoopakte of bij nieuwbouw de datum van eerste ingebruikname van de woning.

Moet u ook meerwaardebelasting betalen als u grond wil verkopen?

Ja, ook bij de verkoop van bouwgrond binnen de 8 jaar komt de fiscus langs. De voorwaarden zijn zelfs nog strenger als u verkoopt binnen de 5 jaar na aankoop, want dan bedraagt het tarief van de meerwaardebelasting maar liefst 33% op de gegeneerde winst (plus gemeentebelasting).

Gronden die onteigend worden waarbij een meerwaarde wordt gerealiseerd, vallen niet onder het stelsel.

Samengevat:
  Eigen (bewoonde) woning Ander gebouw Grond
Aankoop < 5j geleden 0 16,5% 33%
Aankoop < 8j en  > 5j geleden 0 0 16,5%

Op welk bedrag wordt u precies belast?

Het basisbedrag voor de berekening van de meerwaardebelasting is het verschil tussen de verkoop- en de aankoopprijs. Als blijkt dat u onder de aankoopprijs zou verkopen, wordt niet de verkoopprijs in aanmerking genomen, maar de werkelijke waarde.

Gelukkig wordt niet het volledige verschil belast. De uiteindelijk meerwaardebelasting wordt immers nog verlaagd met de werkelijke verkoopkosten, zoals de makelaarskosten (olang u die kan bewijzen). De aankoopprijs mag verder theoretisch verhoogd worden met de kostprijs van eventuele renovatiewerken en met enkele forfaitaire kosten: 25 % van de aankoopprijs, eventueel verhoogd met 5 % per volledig verstreken jaar tussen de aan- en de verkoop.

Zo fiscaal interessant mogelijk kopen en verkopen

Wil u een pand kopen of verkopen? Maak een afspraak bij Verhelst Vastgoed en laat u adviseren over de fiscale gevolgen en mogelijke fiscale optimalisatie.


Lees meer


Waarom het huurcontract registreren?


registratie huurcontract

De onbetwistbaarheid

Een huurcontract is een wettelijke overeenkomst tussen 2 partijen. Zolang alles normaal verloopt en de gemaakte afspraken gerespecteerd worden is er geen enkel probleem. Wordt een van de bepalingen of de datum van het contract betwist of maakt de huurovereenkomst onderwerp uit van een gerechtelijke procedure, dan biedt enkel registratie soelaas. Het huurcontract laten registreren maakt het document namelijk tegenstelbaar voor derden. De datum van ondertekening en de looptijd bijvoorbeeld worden door registratie onbetwistbaar.

Voordelen voor de huurder

Als de verkoper de woning gedurende de looptijd van het huurcontract zou willen verkopen, biedt een geregistreerd huurcontract enige zekerheid. De nieuwe eigenaar moet de bestaande huurovereenkomst immers overnemen en respecteren. Hij kan de huurder dus niet zomaar uit de woonst zetten.

Voordelen voor de verhuurder

De voornaamste reden waarom het huurcontract registreren interessant is voor de verhuurder is het feit dat achterstallige huurgelden bevoorrecht worden in de rechtbank. Kan de huurder meerdere leveranciers niet meer betalen, dan wordt de kans groter dat de rechtbank zal stellen dat eerst de achterstallige huurgelden vergoed moeten worden.

Verder biedt huurcontract registratie de verhuurder een extra veiligheid. Zonder registratie kan de huurder bij een huurcontract van 9 jaar namelijk op elk moment, zonder opzegtermijn of schadeloosstelling een einde maken aan het contract. Bij registratie zullen de beschreven verbrekingsvergoedingen en opzegtermijn wél wettelijk opeisbaar zijn.

Is het onroerend goed deels bestemd voor huisvesting en deels voor andere doeleinden dan heeft de registratie voor de verhuurder nog een bijkomend voordeel. De inkomstenbelasting zal namelijk voor ieder deel afzonderlijk vastgesteld en belast worden. Als er geen registratie is, zal de volledige huur netto belastbaar worden. Nog een reden dus waarom u als verhuurder best het huurcontract laat registreren.

Is registratie verplicht en wie doet wat?

Er wordt een onderscheid gemaakt volgens het type onroerend goed. Als een woning enkel gebruikt wordt voor de huisvesting van een gezin of een persoon, dan is het aan de eigenaar om het huurcontract te laten registreren. De huurder kan dit ook, maar is dit niet verplicht. Gaat het om handelshuur van bijvoorbeeld een winkel of kantoor dan kan enkel de verhuurder het huurcontract laten registreren.

Hoe huurcontract registreren?

U kan een kopie van het getekende huurcontract (en best ook van de bijhorende plaatsbeschrijving) aan een regionaal registratiekantoor overmaken. De inschrijving voor de contracten die op papier worden ingediend, is definitief door de stempel.

Wat zijn de tarieven en de termijnen?

Een registratie voor de huisvesting van een gezin of persoon is gratis zolang dat binnen de 2 maanden na het ondertekenen van het contract gebeurt. Later registreren is mogelijk, maar dan betaalt u wel een boete van 25 euro. De registratie van bijlagen zoals een energiecertificaat of plaatsbeschrijving is ook gratis zolang ze samen met het contract aangeboden worden.

Voor een onroerend goed dat bestemd is voor gemengd gebruik of voor commerciële doeleinden, bedraagt de registratietermijn 4 maanden. Hiervoor zijn er ook registratierechten verschuldigd: met name 0,2% op het totaalbedrag van de huurprijs plus de lasten die aan de huurder zijn opgelegd voor de duur van het huurcontract.

Opgelet: het huurcontract nog snel laten registreren als er al een gerechtelijke procedure loopt, lijkt een aantrekkelijke oplossing, maar wordt door de rechter onherroepelijk afgestraft met niet-geldigheid. U doet er dus goed aan om de registratie niet onnodig uit te stellen.

Graag wat advies?

Wil u in detail overlopen waarom een huurcontract registreren ook voor u een interessante zaak is of besteedt u deze administratieve verplichting liefst uit? Neem vrijblijvend contact met ons op en maak een afspraak!


Lees meer


Herstelling aan huurwoning: wie betaalt de factuur?


Wie betaalt welke herstelkosten?

Schade aan vaste inrichtingen zoals het dak of tegels is doorgaans ten laste van de verhuurder. Huurdersherstellingen zoals defecte lampen of lekkende kranen moet de huurder doorgaans betalen. Meer nog, als de huurder te lang wacht met herstelwerken, kan de verhuurder zelfs strikt gezien een schadevergoeding eisen voor de eventuele bijkomende schade die is ontstaan.

Het is echter niet altijd even duidelijk welke herstelkosten voor rekening van de huurder en welke voor die van de verhuurder zijn. Wie moet opdraaien voor complexere herstellingen zoals bijvoorbeeld schade aan een inbouwtoestel (een ingebouwde koelkast of de vaatwasser o.a.)? Het zijn vervelende zaken die snel opgelost moet geraken, maar wie betaalt de kosten? Deze en een heleboel andere mogelijke herstellingen aan een huurwoning worden best omschreven in duidelijke afspraken in het huurcontract.

Enkele praktische voorbeelden en aandachtspunten

• De bepalingen in het huurcontract primeren. De afspraken die hierin beschreven staan, zullen doorgaans rechtsgeldig zijn. Het is daarom aangeraden om elk huurcontract grondig na te lezen en verduidelijking te vragen waar nodig.

• Bij de start van een huurperiode moet de verhuurder ervoor zorgen dat de nodige herstellingen aan de huurwoning op voorhand werden uitgevoerd. De woning moet bij verhuur namelijk altijd voldoen aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid.

• Als huurder heeft u het recht om een plaatsbeschrijving te vragen. Daarin staat uitgebreid beschreven welke beschadigingen reeds aanwezig zijn. Als de huurperiode eindigt, kunnen beide partijen de plaatsbeschrijving dan objectief vergelijken met de huidige toestand van het pand.

• De verhuurder moet tijdens de duur van de overeenkomst het pand onderhouden en de nodige herstellingen aan de huurwoning doen. Dit is wat we noemen: het pand als een goed huisvader beheren.

• Elke beschadiging die door de huurder zelf werd aangebracht (gaten in de muren, verstopte leidingen of gebroken tegels) is voor rekening van de huurder.

• De huurder moet ervoor zorgen dat de woning goed onderhouden blijft, maar is niet verantwoordelijk voor slijtage of schade door overmacht. Zo zal een gebroken raam en een natte vloer ten gevolge van een zware storm in principe door de verhuurder hersteld moeten worden. Het is aan de huurder om dergelijke beschadigingen zo snel mogelijk en bij voorkeur schriftelijk te melden.

• De woning mag geen verborgen gebreken hebben die een goed gebruik van het pand verhinderen en die niet zichtbaar waren bij het ondertekenen van het huurcontract. Als dat het geval is, kan de huurder de verhuurder daarvoor aansprakelijk stellen.

• De huurder heeft het recht op ongestoord genot van de woning die hij huurt. Als er dringende herstellingswerken aan de huurwoning nodig zijn, dan moet hij de verhuurder echter wel de kans geven deze te herstellen.

Goed overleg doet wonderen

Een goed contact tussen verhuurder en huurder is essentieel om de nodige herstellingen aan een huurwoning vlot en correct te laten verlopen. Een snelle, duidelijke en beleefde communicatie kan beide partijen heel wat ergernis en onnodig tijdverlies besparen.

Om discussie te vermijden is het ook aangeraden om elke schade en/of uitgevoerde herstelling schriftelijk te bevestigen.

U bent best handig en wil de schade liefst zelf herstellen?

Wanneer u herstellingen laat uitvoeren aan een huurwoning door een ervaren vakman, is de kans klein dat de andere partij de aanpak of de kosten zal betwisten. Een officiële factuur vermijdt ook twijfel over het terug te vorderen of te betalen bedrag.

Wilt u zelf aan de slag om schade aan een huurwoning te herstellen, dan maakt u best vooraf goede afspraken met uw huisbaas over de uit te voeren werken, de te gebruiken materialen en de kosten om betwistingen te vermijden.

Elk pand is uniek

Huurcontracten zijn zeer woning-specifiek en hebben vaak algemene of zeer uitgebreide clausules die niet voor iedereen altijd even helder zijn. Laat u daarom adviseren door een deskundig makelaar zoals Verhelst Vastgoed. Wij stellen een huurcontract of plaatsbeschrijving op maat van uw pand op en treden desgewenst zelfs op als syndicus om de nodige administratieve verplichtingen te verzorgen en ieders belangen optimaal te verdedigen.


Lees meer


Werken bij Verhelst Vastgoed?


Verhelst Vastgoed werd opgericht in 2006 en is een sterk groeiend vastgoedkantoor gevestigd te Brasschaat en Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht).

Ons kantoor is actief in de bemiddeling bij verkoop en verhuur van onroerende goederen. Wij dragen professionaliteit, persoonlijke service en passie voor de vastgoedmarkt hoog in het vaandel.

Voor de verdere uitbouw van onze huidige en nieuwe kantoren zijn wij op zoek naar een erkend vastgoedmakelaar.
 

Je functie:

    Binnen je geografisch gebied sta je in de eerste plaats in voor het actief prospecteren naar nieuwe klanten.
    Je beheert volledig zelfstandig je portefeuille binnen je sector.
    Je bent het aanspreekpunt van de klanten.
    Waardebepaling van residentieel vastgoed is een belangrijk onderdeel van je taak.
 

Jouw profiel:

    Je bent een echte ondernemer met passie voor de vastgoedmarkt.
    Je hebt ervaring in de vastgoedmarkt en beschikt over een BIV nummer.
    Een klantgericht, commercieel dynamisch persoon met sterke communicatieve en sociale vaardigheden.
    Je bent een doorzetter en legt de nodige flexibiliteit aan de dag.
    Je bent in staat prioriteiten te stellen en doelstellingen te halen.
 

Ons aanbod:

    Een actieve rol in een dynamisch team waar je je kan waarmaken in een job met grote verantwoordelijkheid
    Een omgeving waarin je jouw commerciële talenten uitleeft.
    Een onderneming waar veel belang gehecht wordt aan inzet, overleg, een fijne werksfeer en een professionele aanpak.

Is deze uitdaging nu net wat je zocht?

Stuur dan uw cv met motivatiebrief naar steve@verhelstvastgoed.be


Lees meer


Waarom de rolrechten aan herziening toe waren


rolrechten hervorming

Niet iedereen heeft voorbeeldige huurders

Natuurlijk probeert u geschillen met uw huurders eerst in der minne te regelen. U stapt immers niet voor niets naar de rechtbank. Een goed gesprek, een compromis en een afbetalingsplan doen vaak al wonderen. Toch kan u soms niet anders dan huurgeschillen gerechtelijk te regelen en daar zijn onvermijdelijk ook kosten aan verbonden, te beginnen met de rolrechten.

Die rolrechten zijn trouwens sinds 2015 hervormd (lees: duurder geworden). U kan zich dus maar best informeren over de kostprijs voor u een gerechtelijke procedure opstart.

Wat zijn rolrechten juist?

Het rolrecht is het bedrag dat de vragende partij aan de griffie moet betalen om een gerechtelijke procedure op te starten. In het uiteindelijke vonnis zal dit bedrag opgenomen worden als “gerechtskost” en ten laste komen van de partij die in het ongelijk gesteld wordt.

Deze kosten en de eventuele dagvaardingskosten moeten echter wel door de eisende partij voorgeschoten worden. Meer nog, het dossier zal pas op de rol (zeg maar de gerechtelijke planning) verschijnen nadat de rolrechten voldaan zijn.

Aanpassing van de rolrechten sinds juni 2015

De rolrechten werden verhoogd omdat de rechtbanken ondervonden dat er steeds sneller voor een gerechtelijke procedure werd gekozen in plaats van een minnelijke schikking en dat zelfs voor kleine geschillen.

Huurgeschillen bijvoorbeeld kunnen vaak minnelijk opgelost worden en hoeven niet per se door de vrederechter behandeld te worden. Precies om die onnodige overbelasting van de parketten te verminderen, werden de kosten voor gerechtelijke procedures aangepast.

De rolrechten staan nu in verhouding met de waarde van de vordering en de kosten van de rechtspraak. In de praktijk betekent dit vooral dat een rechtszaak opstarten aanzienlijk duurder wordt.

Wie betaalt als beide partijen toch nog overeenkomen?

In vele gevallen komt het niet eens tot een procedureslag en kunnen beide partijen zich vinden in een minnelijk voorstel van de vrederechter. In zo’n geval kunnen zij vrijwillig op een openbare zitting verschijnen. Dagvaardingskosten en oproepingstermijnen worden zo vermeden, maar het rolrecht zal wel door één van beide partijen op de griffie betaald moeten worden.

Heeft u er al eens aan gedacht om een extern bemiddelaar aan te stellen?

Vermijdt u liever de onnodige gerechtskosten voor huurgeschillen? U kan een externe partij aanstellen om te bemiddelen tussen huurders en verhuurders! Deze externe partij werkt een compromis uit waar beide partijen zich in kunnen vinden.


Lees meer


Energiezuinig bouwen én verbouwen


energiezuinig

Niet meer alleen voor nieuwbouw

Energiezuinig bouwen is bijna een evidente keuze geworden in Vlaanderen. Dat vertellen ons de aangiftecijfers van de energieprestaties voor nieuwbouw (EPB) van de laatste jaren. Vele nieuwbouwwoningen doen het zelfs al beter dan wat de norm voorschrijft!

De BEN-norm (Bijna Energie Neutraal) bepaalt al sinds 2012 hoe weinig energie nieuwbouwwoningen mogen verbruiken voor bijvoorbeeld verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De benodigde energie moet bovendien voornamelijk uit hernieuwbare energiebronnen gewonnen worden. Vanaf 2021 wordt BEN-bouwen verplicht voor nieuwbouwprojecten om zo tegen 2050 voor elke woning een energiezuinig peil te behalen.

Om bouwers te stimuleren om voor hernieuwbare energie te kiezen, werden verschillende energiepremies en subsidies ingevoerd. Die hebben hun impact trouwens niet gemist, maar het doel om elke woning energiezuinig te maken tegen 2050 is nog lang niet in zicht. Daarom heeft de overheid nu beslist om ook voor renovaties bepaalde richtlijnen inzake energie op te leggen via het Renovatiepact.

Daarbij wordt vooral ingezet op:

• Dak- en muurisolatie
• Vervangen van enkel glas door hoogrendementsbeglazing
• Ventilatiesystemen vanaf type C
• Zonneboilers met zonnepanelen en/of zonnecollectoren, warmtepompen, biomassa-installaties, …
 

Hoe de overheid energiezuinig verbouwen aanmoedigt

Om energiezuinig verbouwen te stimuleren werkte de Vlaamse regering samen met de bouwsector een plan uit om elke woning energiezuinig te krijgen tegen 2050. Voor de meeste bestaande woningen betekent dat een grondige renovatie, want ze verbruiken vaak tot de helft meer energie dan hun nieuwbouw broertjes. Een doorgaans dure investering, maar toch loont een energiebewuste renovatie zeker de moeite. Behalve de forse besparing op de energiefactuur zal bijvoorbeeld ook herverkoopwaarde van de woning namelijk aanzienlijk stijgen.

De Vlaamse overheid beseft dat 2050 nog ver weg is, maar levert nu al forse inspanningen: de energiepremies worden dusdanig hervormd dat er niet enkel financiële ondersteuning is voor de milieubewuste installaties op zich. Er is ook een financieel duwtje in de rug voorzien als het behaalde E-peil lager is (bv. E40) dan de wettelijke norm (E60). Ook passiefbouwen wordt daardoor extra gestimuleerd.

Sommige banken zullen voordelige BEN-kredieten toestaan, de overheid kent kortingen op de onroerende voorheffing toe en bij elke aankoop wordt nu ook een concreet stappenplan om slim te renoveren overhandigd.

BEN’t u mee?

Gaat u bouwen of verbouwen en heeft u graag wat extra informatie over energiezuinig bouwen? Dan bekijkt u best even volgende sites:

IedereenBEN.be & financiële steunmaatregelen
Een woordje uitleg over het renovatiepact
Diverse premies & subsidies


Lees meer


De voorwaarden voor klein beschrijf


klein beschrijf

Verminderde registratierechten of klein beschrijf

Bij de aankoop van een kleine woning, gaat men er dikwijls verkeerdelijk vanuit dat de woning aan de voorwaarden voor klein beschrijf zal voldoen en dat men bijgevolg recht heeft op een verminderde registratierechten. De grootte van de woning is echter niet de bepalende factor.

Of aan de voorwaarden van klein beschrijf wordt voldaan, hangt grotendeels af van het kadastraal inkomen (K.I.). Het is daardoor zelfs perfect mogelijk dat een klein nieuwbouwappartement een hoog KI heeft en een ruim herenhuis een klein KI.

Hoe wordt het K.I. bepaald?

Het is verleidelijk om het K.I. te willen afleiden aan dat van vergelijkbare huizen in de buurt, maar dat biedt weinig of geen garanties. De basis voor de K.I. waardebepaling van een woonst dateert namelijk uit 1975!

U vraagt als koper dus best de correcte K.I. van uw mogelijks toekomstige woning op. Al is niet enkel het K.I. dat zal bepalen of aan de voorwaarden klein beschrijf wordt voldaan. Ook de koper zelf moet namelijk aan enkele specifieke voorwaarden voldoen om het klein beschrijf te kunnen genieten.

De voorwaarden voor klein beschrijf op een rijtje

• Het moet gaan om de volledige aankoop van een eigendom (enkel vruchtgebruik of gedeeltelijke aankoop telt niet) en de koper moet een natuurlijke persoon zijn (geen vennootschap bijvoorbeeld).
• Het aangekochte vastgoed mag slechts een beperkt (niet geïndexeerd) kadastraal inkomen hebben van 745 euro. Dat kan evenwel verhoogd worden in functie van de kinderen ten laste.
• De koper mag geen andere onroerende goederen bezitten (op geërfde eigendom na) op het moment van de aankoop.
• De koper moet zich binnen de 3 jaar domiciliëren op het adres van de eigendom en er zijn domicilie behouden gedurende minstens 3 jaar.

Hoeveel vermindering in registratierechten?

Voor de aankoop van een bescheiden woning in het Vlaamse Gewest betaalt u slechts 5% registratierechten (ipv de gebruikelijke 10%) als u aan de voorwaarden van klein beschrijf voldoet. Procentueel een klein verschil, maar als u de besparing in cijfers uitdrukt, loopt het bedrag snel op!

Meer weten?

Op Vlaanderen.be en de site van de Vlaamse Belastingdienst kan u nog wat handige extra informatie terugvinden en meer toelichting omtrent speciale gevallen zoals bijvoorbeeld de aankoop van bouwgrond en de toepassing van klein beschrijf.

U laat zich uiteraard best ook adviseren door Verhelst Vastgoed en/of uw notaris!


Lees meer


Verkopen op lijfrente zit opnieuw in de lift


lijfrente

Wat is (ver)kopen op lijfrente?

Vroeger was vastgoed verkoop op lijfrente een heel courante praktijk. Deze verkoopmethode geraakte nadien echter een tijdje in onbruik en tegenwoordig is kopen en verkopen op lijfrente weer helemaal in. Kopen en verkopen op lijfrente biedt zowel kopers als verkopers bepaalde zekerheden en kan voor beide partijen erg interessant blijken, maar hoe werkt zo’n verkoop uit lijfrente precies en waar kan u best op letten?

Wat lijfrente precies betekent

Verkopen op lijfrente houdt in dat de koper maandelijks een vaste som betaalt aan de verkoper en dat tot de verkoper overlijden of voor een andere vastgelegde periode. Overlijdt de verkoper vroeger dan verwacht, dan kan u als koper een gouden zaak doen. Blijft de verkoper echter langer dan verwacht in blakende gezondheid verkeren, dan kan de aankoop net duurder uitvallen. Het is en blijft een kansspel mét risico’s.

Toch kunnen ook bepaalde zekerheden worden ingebouwd. Bij elke verkoop op lijfrente wordt immers een verkoopovereenkomst op maat opgesteld. Daarin kan bijvoorbeeld de maximum looptijd worden vastgelegd en ook de grootorde van het voorschot (“bouquet”) worden bepaald.

De voor- en nadelen

Vooral bij oudere koppels zonder kinderen blijkt verkopen op lijfrente erg populair. De maandelijkse betalingen verschaffen hen de nodige zekerheid om de lopende kosten te kunnen blijven betalen of om bijvoorbeeld het verblijf in een zorginstelling of service flat te bekostigen en over hun nalatenschap hoeven ze zich niet per se zorgen te maken.

Kunnen de huidige bewoners nog niet meteen afscheid nemen van hun woonst, dan kunnen ze ook opteren voor een verkoop op lijfrente met vruchtgebruik. In dat geval ontvangen ze al maandelijkse lijfrente terwijl ze nog in het huis in kwestie blijven wonen.

Ook voor de koper is kopen op lijfrente erg interessant. De aankoop wordt immers verspreid in de tijd en moesten de verkopers toch vroeger overlijden dan verwacht, kan een pand aan een prikje worden aangekocht. Zeker vastgoed investeerders durven wel eens vastgoed op lijfrente aankopen en op deze meevaller hopen.

Lijfrente en vruchtgebruik

De contractuele vrijheid is groot en quasi onbeperkt. De verkoper kan het huis meteen verlaten (verkoop van volle eigendom) of het van de hand doen als naakte eigendom en het vruchtgebruik behouden. In dat geval zal de lijfrente waarschijnlijk een stuk lager liggen, maar de verkoper kan er blijven wonen zolang hij wil of het pand zelfs verhuren.

Opgelet voor creatieve constructies!

De vastgelegde lijfrente moet niet aangegeven worden in de belastingen, maar er is wel scherpe controle om misbruik tegen te gaan en op te sporen. Als er een vermoeden bestaat dat het over een verdoken schenking gaat of als de verkoper sterft binnen de 20 dagen na het verlijden van de akte, dan kan het contract van rechtswege verbroken worden!

Hoeveel kost lijfrente dan?

Het bepalen van de kostprijs gebeurt doorgaans in onderling overleg tussen koper en verkoper. Daarbij spelen onder andere de geschatte verkoopwaarde, de vermoedelijke levensduur van de verkoper en de marktrente een rol. Soms wordt de lijfrente ook gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, want de koopkracht kan dalen terwijl de waarde van onroerend goed net toeneemt. In de contracten wordt gewoonlijk ook een maximumtermijn vastgelegd om te vermijden dat een koper een buitensporig bedrag zou betalen aan bijzonder kranige verkopers.

Interesse in verkoop of aankoop op lijfrente? Verhelst Vastgoed kan u perfect adviseren, dus aarzel niet om ons te contacteren!


Lees meer


U wil uw huurcontract vroeger opzeggen?


opzeggen contract

Klaar voor de toekomst?

Uw gezinssituatie wijzigde of u kijkt nu al uit naar uw nieuwe huis, maar u hangt nog vast aan uw huurcontract? U kan uw huurcontract vroeger opzeggen, maar hoe u dat best doet, hangt van verschillende factoren af.

Bij een standaard huurovereenkomst kan schadevergoeding verschuldigd zijn

In België loopt een standaard huurovereenkomst doorgaans voor een periode van 9 jaar. De Belgische huurwetgeving voorziet dat u als huurder uw huurovereenkomst vroegtijdig kan opzeggen, maar in dat geval heeft de verhuurder wel recht op een schadevergoeding.

Die schadevergoeding bedraagt:

• 3 maanden huur tijdens het eerste jaar
• 2 maanden huur tijdens het tweede jaar van de huurovereenkomst
• 1 maand huur als de opzeg gebeurt tijdens het derde jaar

Er kan echter onderling steeds een andere, minnelijke schadevergoeding overeengekomen worden tussen huurder en verhuurder.

Wederzijdse rechten en plichten

Een verhuurder kan pas een einde aan zo'n standaard huurovereenkomst stellen na elke 3-jaarlijkse periode en met een vooropzeg van minstens 6 maanden. Doet hij dat niet, dan wordt het contract automatisch met 3 jaar verlengd. Enkel indien de verhuurder het pand zelf wil betrekken of dringende of nodige renovatiewerken wil laten uitvoeren, kan hij/zij het huurcontract vroeger opzeggen.

Contracten van korte duur

Tekende u een huurcontract van kortere duur, dan kan u de huurovereenkomst niet vroegtijdig opzeggen. We spreken van korte duur bij een huurperiode van 3 jaar of minder.

Het addertje onder het gras

Een huurcontract moet in principe binnen de twee maanden na de ondertekening geregistreerd worden om rechtsgeldig te zijn. Dat is in het belang van de huurder, want als het gebouw van eigenaar zou wisselen tijdens de loop van het contract is de nieuwe eigenaar verplicht om alle bepalingen van het lopende contract te respecteren.

Registratie is echter ook in het voordeel van de verhuurder. Werd het huurcontract immers niet geregistreerd, dan kan de huurder het contract beëindigen zonder opzegperiode en zonder schadevergoeding te betalen!

Een gouden tip!

Om eventuele betwistingen te vermijden, verstuurt u voor huuropzeg best een aangetekend schrijven. Zo zijn beide partijen zeker op de hoogte én staat ook de datum van uw opzeg wettelijk vast.

Verhelst Vastgoed volgt de huurwetgeving op de voet. Zowel huurders als verhuurders kunnen op onze ervaring rekenen voor deskundig advies bij vroegtijdige stopzetting van huurcontracten. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren met al uw vragen over huren en verhuren!


Lees meer


Vanaf september 2015 condensatieketel verplicht


hoeveel energie

Nieuwe ECO-designrichtlijn van kracht

Vanaf 26 september 2015 is er een nieuwe Europese wetgeving van kracht. Deze Ecodesignverordening stelt onder meer dat verwarmingstoestellen een vastgesteld minimumrendement moeten halen om zodoende het globale energieverbruik in Europa te verminderen. Een klassieke hoogrendementsketel beantwoordt doorgaans niet aan deze normen, een condensatieketel wel. We kunnen daarom gerust stellen dat door deze nieuwe wet eigenlijk een condensatieketel verplicht wordt. Verwarmingsketels die niet aan deze vereisten beantwoorden, mogen vanaf nu niet meer in de handel gebracht worden. Daardoor zal er in de praktijk enkel nog een condensatieketel geïnstalleerd kunnen worden bij nieuwbouwprojecten of bij ketelvervanging. Alle verwarmingsketels, boilers en warmtepompen krijgen vanaf nu (net zoals bij elektrische toestellen) ook een energielabel. Hierdoor kan u de installaties beter en duidelijker op hun rendement beoordelen.

Wat is zo’n condensatieketel eigenlijk?

Een condensatieketel maakt optimaal gebruik van de door zichzelf gegenereerde energie, waardoor ze op zich een hoogrendementsketel is, maar ze recupereert ook nog eens warmte uit de vrijgekomen verbrandingsgassen die anders via de schoorsteen worden afgevoerd. Daardoor is de condensatieketel dubbel zo efficiënt en ligt het rendement een stuk hoger dan bij traditionele verwarmingsketels. De innovatieve recuperatietechniek van een condensatieketel zorgt bovendien niet alleen voor warmterecuperatie, maar ook voor reductie van giftig CO (koolstofmonoxide) en NOx (stikstofoxide). Een condensatieketel plaatsen is dus niet alleen financieel interessant, maar ook een milieubewuste keuze.

Wat betekent dit voor mijn woning of appartement?

De nieuwe wetgeving maakt een condensatieketel verplicht voor nieuwbouwwoningen en ook als u uw bestaande ketel laat vervangen, kiest u best voor dit type ketel. In een particuliere woning vormt dat doorgaans geen probleem, in appartementsgebouwen kan een verwarmingsketel vervangen soms iets complexer blijken. Oudere appartementsgebouwen beschikking immers over een gemeenschappelijke of gedeelde afvoer of schoorsteen en daar kan u niet zomaar een extra condensatieketel op aansluiten. Die heeft immers een gescheiden afvoer nodig! In dit geval heeft u 2 opties. De beste optie zou zijn dat al uw medebewoners mee overschakelen naar een condensatieketel. Het hele appartementsgebouw wordt zo energiezuiniger én u kan dan meteen ook het ventilatiesysteem aanpassen naar een gesloten C-systeem. Daarbij wordt verse lucht aangezogen via de schoorsteen, die onderweg al voorverwarmd wordt met warmte die anders verloren gaat. Dat levert een betere én een energiezuinigere ventilatie op. U De verse buitenlucht zal immers de binnentemperatuur niet meer verlagen en moet slechts in beperkte mate bijgewarmd worden. Kan u niet alle medebewoners overtuigen om gelijktijdig te investeren, dan kan u ook een schouwrenovatie overwegen. Uw chauffagist zal hierbij de schoorsteen aanpassen zodat uw condensatieketel alsnog een gescheiden afvoer naar buiten heeft.

Hoe zit het als u een appartement of huis koopt of verkoopt?

Op de aankoop of verkoop van onroerend goed zelf heeft de nieuwe wetgeving geen impact. Als de huidige verwarmingsketel nog prima functioneert, hoeft u deze voorlopig niet te vervangen. Het is echter waarschijnlijk op financieel vlak wel een verstandige zet, want uw energiefactuur zal aanzienlijk lager zijn. Bij Verhelst Vastgoed weten we dat potentiële kopers een condensatieketel als een dikke plus beschouwen, dus ook voor de verkoop van uw pand kan een ketelvervanging een interessante denkpiste zijn!
 


Lees meer


Verwarming ontluchten en andere tips om uw woning winterklaar te maken


verwarming ontluchten

Is uw woning al in topvorm voor een barre winter?

Om in alle comfort de barre winter te doorstaan en ook wat extra energie te besparen, maakt u best even tijd vrij voor een winter check-up van uw woning. De verwarming ontluchten en enkele andere zaken nakijken en bijstellen waar nodig, kan u namelijk heel wat ergernissen en onnodige kopzorgen besparen!

Is uw verwarmingsinstallatie klaar voor het harde werk?

Uw verwarmingsinstallatie moet na de rustige zomermaanden weer aan de slag. Om bedrijfszekerheid te garanderen en onnodig energieverlies te vermijden, kijkt u best even volgende zaken na:

• Staat de thermostaat al op winterstand en staat de klok ook al op winteruur ingesteld?
• Verifieer of er geen lekken rond de boiler zijn. Het toestel laten ontkalken is ook geen slecht idee.
• Controleer de druk in de verwarmingsketel en stel die indien nodig bij.
• Stel de minimum temperatuur in de woning in op 16 °C. Bijwarmen kost uw ketel veel minder inspanning (en dus energie) dan de ruimte van koud naar warm te moeten opwarmen.
• Sluit alle ramen, zelfs het kleine kelderraampje. Ook al hoeven temperatuurgevoelige ruimtes waar leidingen en/of technische installaties staan opgesteld niet per se opgewarmd te worden voor uw comfort, u laat ook hier best de temperatuur niet onder de 7 °C zakken. Zo voorkomt u bevroren leidingen en defecten.
• Uw verwarming ontluchten zal warmteverlies en vervelende tikkende geluiden in de radiatoren vermijden. Hoe u zelf uw radiatoren kan ontluchten, leest u helemaal onderaan dit bericht.

Overige zaken die u best even nakijkt

• Om vorstschade te vermijden, laat u alle buitenkranen best eerst leeglopen om ze daarna volledig af te sluiten.
• Heeft u een regenwaterput, dan kan u best de voorfilter nog eens reinigen. Tijdens de komende natte maanden zal die heel wat debiet moeten verwerken en dat gaat veel vlotter als die proper is.
• Ook de dakgoten krijgen heel wat water te slikken. Die kuist u ook best even uit.
• Is uw schoorsteen wel winterklaar? Nu is hét moment om de schoorsteen te laten vegen of die zelf te reinigen. Roetafzetting, vogelnesten en zo meer kunnen een slechte luchtdoorstroom en zelfs schouwbrand veroorzaken.
• Het is sterk aangeraden om uw dak te controleren. Gebarsten of ontbrekende pannen vervangen en vuilophopingen en mosvorming verwijderen kan lekkages en ernstige waterschade vermijden. Vergeet u ook niet na te gaan of er al geen lekken zijn aan de binnenzijde in uw zolderruimte?
• Kieren en spleten afdichten, tochtstrips plaatsen en scharnieren en deuren smeren, is ook een kleine moeite.

Zo kan u zelf uw verwarming ontluchten

Stap 1
Zet de thermostaat zo laag mogelijk

Stap 2
Haal de stekker van uw cv-ketel uit het stopcontact (tenzij u een cv-ketel met digitale display heeft, want dan laat u die best zitten).

Stap 3
Wacht zeker 10 minuutjes voor u start met de verwarming te ontluchten

Stap 4
Start bij de radiator die zich op het laagste punt in uw huis bevindt en eindig bij de radiator op het hoogste punt.

Stap 5
Sluit de thermostaatkraan van de radiator. Houd een doek of emmertje onder het ontluchtingsventiel dat u tegenwijzerszin opendraait. Bij moderne radiatoren kan u het ventiel openen met een schroevendraaier, voor oudere modellen heeft u waarschijnlijk een aangepast sleuteltje nodig. Van zodra er water uit de radiator komt, draait u het ventiel weer dicht.

Stap 6
Draai de thermostaatkraan van de radiator weer open. Van zodra u alle radiatoren heeft ontlucht, steekt u de stekker van de cv-ketel terug in het stopcontact en past u de thermostaat temperatuur weer aan.

Stap 7
Vergeet niet om de waterdruk in de ketel te controleren. De wijzer van de manometer zou in het groene gedeelte moeten staan (tussen 1,5 en 2 bar ongeveer). Vul de ketel bij indien nodig.

Tip
De radiatoren stofvrij maken met een vochtige doek zal nare geurtjes in huis vermijden.
 

Uw eigen woning is winterklaar, maar uw opbrengsteigendom(men) nog niet?

Uw woning winterklaar maken, neemt slechts enkele uurtjes in beslag als u deze checklist bij de hand houdt. Maakt u die tijd met plezier vrij voor uw eigen woonst, maar besteedt u het winterklaar maken van uw opbrengsteigendommen liever uit? Dan neemt u best even contact op met Verhelst Vastgoed. Wij zorgen voor de nodige controles en stellen voor de nodige onderhoudswerken de juiste vakmannen aan.


Lees meer


En wat als er een voorkooprecht is op de woning van uw dromen?


voorkooprecht

Wat houdt zo’n voorkooprecht precies in?

Een recht van voorkoop of voorkooprecht wordt vaak vermeld wanneer u een pand wil kopen. Deze clausule geeft bevoorrechte kopers (zoals de Overheid, Waterwegen & Zeekanaal, OCMW’s en heel wat andere instanties) het juridische recht om een onroerend goed prioritair te kopen.
 
Soms geldt er ook een voorkooprecht voor particulieren. Bijvoorbeeld bij overlijden van een van de partners/eigenaars van een woning, kan het zijn dat er een prioritair voorkooprecht beschreven staat ten gunste van de overlevende partner. Die heeft dus de eerste keus om het pand al dan niet te kopen.
 
Dat is ongetwijfeld erg duidelijk als u het hier zo leest, maar als u overweegt om een pand te kopen, wie mag dan wanneer en aan welke prijs zijn/haar voorkooprecht inroepen en het pand onder uw neus wegkapen?

Over de uitbreiding bijzondere informatieplicht en wat het voor u betekent

Begin 2015 is er een nieuw Decreet Complexe Projecten is in voege getreden en daar hoort ook een uitbreiding van de bijzondere informatieplicht over voorkooprecht bij. Het klinkt allemaal heel complex, maar het gaat eigenlijk net om administratieve vereenvoudiging.
 
Concreet wil de overheid grote bouwprojecten, waarbij een ruimtelijke herbestemming noodzakelijk is, in 1 globale en overzichtelijke procedure gieten. Zo wordt er tijdswinst gecreëerd en kunnen grotere investeringsprojecten sneller gerealiseerd worden.

Niet voor u van toepassing denkt u?

U zal inderdaad weinig hinder ondervinden van dit nieuwe decreet en de bijhorende uitbreiding van de bijzondere informatieplicht. Uw makelaar daarentegen…
 
Die is vanaf 1 maart 2015 verplicht om u als koper uitvoerig te informeren over een eventueel voorkooprecht dat rust op het pand dat u wil kopen. Ook informatie of het onroerend goed onderwerp is van een voorkeurs- of projectbesluit zal uw makelaar u moeten bezorgen.

Wij volgen alles op de voet!

De uitbreiding van de bijzondere informatieplicht is alweer een reden om een woning niet rechtstreeks, maar via een erkend vastgoedmakelaar zoals Verhelst Vastgoed te kopen. Wij volgen de nieuwe wetgeving, de status van complexe bouwprojecten en de uitgereikte vergunningen immers op de voet om u correct en duidelijk te adviseren over een eventueel voorkooprecht of projectbesluit. Zo komt u niet voor verrassingen te staan!


Lees meer


Dakisolatie verplicht vanaf 2015. Is uw dak al geïsoleerd?


dakisolatie

Dakisolatie verplicht? Ja en nee, maar alleszins een verstandige keuze!

Tot op heden was dakisolatie niet verplicht, maar wel sterk aangeraden. Net daarom stelde de overheid verschillende premies en subsidies beschikbaar voor verbouwers die in dakisolatie investeren.
 
Zo is er onder meer het fiscaal voordeel voor dakisolatie, de verbeterings- en aanpassingspremie, premies van de netbeheerder en extra premies bij hogere R-waardes. Verschillende Vlaamse gemeentes keren zelfs goedkope tot renteloze leningen uit voor het implementeren van energiebesparende maatregelen. Voor welke premies u precies in aanmerking komt, kan u ontdekken via deze link.
 

De premies zijn echter niet de enige reden om te investeren in dakisolatie, het levert u namelijk ook een aanzienlijke besparing op uw energiefactuur op en het is gunstig voor de EPC-waarde van uw woning, wat zich ook vertaalt in een hogere verkoop-/verhuurwaarde. Driedubbele winst dus!

De Vlaamse dakisolatienorm in een notendop

Ondanks de vele inspanningen die de Vlaamse Overheid levert om dakisolatie aantrekkelijker te maken, blijken vandaag nog steeds heel wat Vlaamse woningen niet over dakisolatie met de aanbevolen isolatiedikte van minstens 15 cm te beschikken.
 
Net daarom heeft de Overheid de Vlaamse dakisolatienorm bekrachtigd die dakisolatie verplicht maakt in alle bestaande “zelfstandige” woningen gelegen in het Vlaamse gewest. Dat zijn onder meer eengezinswoningen, studio’s en appartementen.
 
De dakisolatienorm die dakisolatie verplicht maakt, gaat in vanaf 1 januari 2015. Toch krijgen de eigenaars van de ruim 400.000 woningen, die momenteel nog niet aan de vooropgestelde dakisolatienormen beantwoorden, nog 5 jaar de tijd om zich in regel te stellen.
 
In 2015 zullen voorlopig slechts in beperkte mate strafpunten worden toegekend aan slecht geïsoleerde daken, maar vanaf 2020 riskeren woningen met slecht geïsoleerde daken tot 15 strafpunten. Die 15 strafpunten kunnen op hun beurt leiden tot het ongeschikt verklaren van de woning en in die zin wordt dakisolatie toch enigszins verplicht.
 
De eigenaars zullen uiteraard niet uit hun huis gezet worden, maar wel actief aangespoord om hun dak met spoed te isoleren om de woning opnieuw geschikt te laten verklaren.

Waarom u toch best nu al dakisolatie laat plaatsen

 • Momenteel kan u nog van premies en subsidies voor dakisolatie genieten en hoe lang deze nog zullen worden uitgekeerd, is onzekerder dan ooit.
 • Bovendien kan u in 2015 nog genieten van de belastingvermindering voor dakisolatie. Die bedraagt 6 tot 8 euro per vierkante meter wanneer u de dakisolatie door een aannemer laat plaatsen. Zo kan u tot 30% van de kosten voor dakisolatie besparen met een maximum van 3.050 euro (tenzij u nu reeds geen of héél weinig belastingen betaalt). Opgelet: U heeft slechts recht op de helft van deze belastingvermindering wanneer u zelf uw dak isoleert.
 • Wanneer u een woning verhuurt aan kwetsbare huurders kan u dankzij de Vlaamse Overheid beroep doen op verhoogde premies tot 23 euro per vierkante meter. Bovendien wordt er een projectpromotor aangesteld die zowel de verhuurder als de huurder begeleidt bij de voorbereiding en uitvoering van de werken. Hij/zij vraagt zelfs de premies bij de netbeheerder aan. Als verhuurder hoeft u dus niets te doen, de projectpromotor regelt alles voor u!

Dakisolatie verplicht, maar wat als uw dak niet geschikt is voor isolatie?

De zoldervloer laten isoleren in plaats van het dak kan een oplossing bieden. Wanneer de zolder onverwarmd en onbewoond is, wordt zo’n geïsoleerde zoldervloer immers evengoed beschouwd als een geïsoleerd dak. Dergelijke vloerisolatie is trouwens vaak voordeliger dan dakisolatie en dat zowel qua plaatsing als voor de aankoop van isolatiemateriaal. Een denkpiste om zeker te overwegen dus.

Graag wat extra uitleg?

Op energiesparen.be vindt u duidelijke en  gedetailleerde info over de verplichtingen en de berekeningsmethoden voor de strafpunten.


Lees meer


Verhelst Vastgoed neemt Queens Vastgoed over


Queens

Opening 3de vastgoedkantoor

Met de recente overname van Queens Vastgoed verstevigt Verhelst Vastgoed haar marktpositie tussen de Antwerpse vastgoedkantoren. Naast de kantoren in Brasschaat en Sint-Job-in-‘t-Goor komt er binnenkort namelijk ook een filiaal in Sint-Lenaarts bij. Daarmee wordt de actieradius aanzienlijk uitgebreid rondom de kantoren van Brasschaat en Brecht (Sint-Job-in-‘t-Goor).
 

Samen sterk

Ritje Van Wallendael van Queens Vastgoed staat al sinds 1993 gekend om haar gemoedelijke aanpak en haar hart voor mensen en is net daarom zeker geen onbekend figuur in Sint-Lenaarts.
"Ik heb vooral uitgekeken naar een overnemer die mijn visie deelt. De passie voor het vak en de persoonsgerichte service van Verhelst Vastgoed pasten perfect in het plaatje. Mijn trouwe klanten mogen dus op beide oren slapen…” aldus Ritje.

Vanaf juli heropent het welbekende Queens kantoor met de nieuwe naam, maar Ritje verdwijnt niet uit het Brechtse straatbeeld. Het team van Verhelst Vastgoed zal de praktische en administratieve ondersteuning en de adviesfunctie op zich nemen terwijl Ritje zich verder kan focussen op wat ze het liefste doet: het bemiddelen bij de aan- en verkoop van vastgoed.
 

Laat bekwame handen het werk voor u doen

Bij Verhelst Vastgoed hebben ze alle vertrouwen in de expertise van Ritje en kijken ze de uitbreiding vol enthousiasme tegemoet. Toch is deze overname slechts een voorbode van wat nog komen gaat, want ondernemer Steve Verhelst zit nooit lang stil:
“We blijven ons verdiepen in de actuele trends en de voortdurend veranderende noden van onze klanten. Vastgoedmakelaardij is tegenwoordig namelijk meer dan alleen maar huizen verkopen en verhuren. Eigenaars en kopers zitten vaak met concrete vragen over onder meer de lage rentes op hypotheekleningen, energiebesparende maatregelen, nieuwe wetgevingen en administratieve verplichtingen… en ook daarbij willen we hen correct blijven adviseren. Net op die adviserende functie willen we nog meer gaan inzetten en wie weet wat de toekomst dan nog allemaal brengt…. Ideeën genoeg, maar we doen geen half werk!” aldus Steve


Lees meer


U verkoopt uw woning… Gaat u uw zonnepanelen mee verhuizen of niet?


zonnepanelen

Zonnepanelen mee verhuizen of ze doorrekenen aan de nieuwe eigenaar?

U heeft enkele jaren terug een aanzienlijke investering gedaan om zonnepanelen te plaatsen en heeft nog voor enkele jaren inkomsten uit groenestroomcertificaten tegoed. Maar nu verkoopt u uw woning….
 
Wat gebeurt er dan met de zonnepanelen? Kan u die best mee verhuizen of kan u de investeringskost en de toekomstige opbrengst doorrekenen aan de nieuwe eigenaar?
 
Het antwoord op deze vraag is helaas redelijk complex.

Stel…. : U verhuist de zonnepanelen mee

De zonnepanelen mee verhuizen, brengt kosten met zich mee. Ze moeten eerst afgebroken worden, op de nieuwe woonplaats opnieuw geïnstalleerd worden en de installatie moet volledig herkeurd worden.  Voor dit alles mag u snel op een kostenplaatje rekenen van enkele duizenden euro.
 
U behoudt met deze optie echter wel uw groenestroomcertificaten. Maar zonnepanelen zijn onderhevig aan slijtage en brengen met de loop der tijd minder energierendement op. Brengt de totale investering dan nog voldoende energiebesparing op om financieel interessant te blijven?
 
De zonnepanelen mee verhuizen of niet is dus een kwestie van wikken en wegen…

Het alternatief: de zonnepanelen installatie mee verkopen

U kan de woning ook verkopen inclusief de zonnepanelen. Dat lijkt op het eerste zicht een veel eenvoudigere oplossing, maar dat is ook hier helaas niet het geval. U mag namelijk niet gewoon de investeringskost van de zonnepanelen doorrekenen in de verkoopprijs. 
 
Wanneer u de zonnepanelen mee verkoopt, moet u de precieze restwaarde (laten) berekenen. Die berekening is alles behalve eenvoudig. U moet namelijk het rendement herrekenen en dat is onder meer onderhevig aan de ouderdom van de zonnepanelen, de hellingsgraad van het dak en vele andere factoren die een invloed hebben op het huidige energierendement.
 
De nieuwe eigenaar zal uiteraard wel voor de rest van de looptijd van de opbrengst uit groenestroomcertificaten genieten en van een aanzienlijke energiebesparing, MAAR…
 
 • Zonnepanelen bepalen in grote mate het uitzicht van de woning. Wil de nieuwe eigenaar de zonnepanelen wel of verkiest hij toch het uitzicht van een klassiek dak?
 • Voor de nieuwe eigenaar kan het mogelijks financieel interessanter zijn om de bestaande installatie niet over te nemen en toch gloednieuwe zonnepanelen te laten plaatsen. De kosten voor een nieuwe installatie zijn de laatste jaren immers aanzienlijk gedaald, terwijl de opbrengst van nieuwe zonnepanelen sowieso hoger zal liggen dan die van uw (reeds verouderde?) installatie.
 • U kan in uw restwaardeberekening wel de toekomstige opbrengsten van de groenestroomcertificaten incalculeren, maar wie weet hoe lang de overheid deze maatregel nog zal ondersteunen?

Uw zonnepanelen mee verhuizen of niet? Onze conclusie

Een berekening van de kostenbatenanalyse laten maken voor beide opties is zeker geen slecht idee. Zo wéét u tenminste welke voor u en voor de nieuwe eigenaar de meest interessante optie is. Bij die herberekening laat u zich trouwens best adviseren door een professional.
 
Verder zullen u en de nieuwe eigenaar vooral duidelijke afspraken moeten maken en ieders wensen en belangen in detail bespreken. Vergeet u trouwens niet dat u, wanneer u uw zonnepanelen installatie toch mee zou verkopen, u én de nieuwe eigenaar een ondertekend overdrachtsformulier moeten indien bij de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (de VREG)?
 
Ook voor ons is de vraag of zonnepanelen mee verhuizen of niet een verstandige keuze is een complexe materie, maar de Verhelst Vastgoedmakelaars zoeken het graag samen met u uit!


Lees meer


Bent u al helemaal mee met de nieuwste energiepremies 2015?


Premies woning

Een ingewikkeld kluwen of duidelijke taal?

Wanneer u een nieuwe woning bouwt of een bestaande woning renoveert, is elke financiële meevaller ongetwijfeld welkom. De kosten lopen immers snel op. Renovatiepremies en subsidies voor energiebesparende maatregelen zijn daarom ideaal om de druk op uw verbouwingsbudget te verlichten, maar kan u er nog aan uit voor welke energiepremies 2015 uw wél en niet in aanmerking komt?
 
Het is echter zeker niet eenvoudig om door het bos de bomen te blijven zien als het op die premies en subsidies aankomt. Er zijn namelijk maar liefst 5 premieverstrekkers. Dat zijn onder meer:
 
 • De Vlaamse Overheid die renovatiepremies, verbeterings- en aanpassingspremies uitkeert en kortingen op de onroerende voorheffing toekent voor een verlaagd E-peil
 • De fiscus bij wie u belastingvermindering kan verkrijgen voor bijvoorbeeld dakisolatie
 • De netbeheerder (Eandis of Infrax) die premies uitschrijft voor allerlei energiebesparende maatregelen
 • Uw lokaal gemeentebestuur waar u eveneens diverse premies kan aanvragen
 • Het provinciebestuur dat mogelijks ook in beperkte mate renovatie- of energiepremies toekent
 
Wat u moet weten over de energiepremies 2015 en waar u best op zoek gaat naar informatie over die renovatie- en energiepremies geldig in 2015, dat vatten wij hieronder kort voor u samen.

Waarom NU investeren in energiebesparende maatregelen?

De Vlaamse Overheid heeft een duidelijke strategie en strakke doelstellingen vooropgesteld als het op energiezuinig wonen aankomt. Ook voor de toekomst werden er reeds duidelijke targets geformuleerd en daar wordt nu reeds heel proactief naartoe gewerkt.
 
Zo wil de Vlaamse Overheid tegen uiterlijk 2020 een energiezuinige woning realiseren voor iedere Vlaming. Dat is een ambitieuze, maar haalbare doelstelling waar iedere Vlaming zijn steentje tot zal moeten bijdragen.
 
Nieuwbouwwoningen moeten reeds sinds 2006 voldoen aan de energieprestatieregelgeving (het EPB). Voor bestaande woningen is er echter nog zeer veel potentieel om ze energiezuiniger te maken.
 
Om een energiebewuste renovatie van die bestaande woningen te stimuleren, heeft de overheid het Energierenovatiepgrogramma 2020 uitgewerkt. De doelstellingen van dit energierenovatieprogramma zijn om tegen 2020:
 
 • Alle daken geïsoleerd te krijgen
 • Al het enkel glas te vervangen door isolerend glas
 • Alle verouderde verwarmingsketels te bannen

Het is dus niet geheel onlogisch dat u net voor die ingrepen de hoogste energiepremies kan verkrijgen. Wanneer u bovendien dakisolatie combineert met het plaatsen van dubbel glas, hoogrendementsbeglazing of een energiezuinige verwarmingsketel, kan u de premies zelfs cumuleren. En dan wordt de investering écht interessant!
 
Wist u trouwens dat u bij maar liefst 90% lokale entiteiten in de Vlaamse gemeenten zelfs een energielening kan afsluiten met een rentevoet van maximum 2% om uw energiebesparende investering te financieren?
 
Waarom nu dan, denkt u?
De Vlaamse Overheid wil er zich van verzekeren dat haar doelstellingen zeker voor 2020 gehaald worden en daarom wordt er nu maximaal ingezet op het stimuleren van energiebewuste renovaties door middel van bijzonder aantrekkelijke energiepremies 2015. Wie er eerst bij is, zal naar alle waarschijnlijkheid de hoogste premies genieten.

Klinkt interessant?

Wil u meer weten over de energiepremies 2015 en over voordelige leningen voor energiebesparende maatregelen? Bekijk dan zeker even de brochure “Premies en leningen voor energiebesparing in Vlaanderen” uitgegeven door de Vlaamse Overheid. Via deze link kan u deze brochure downloaden of er een analoog exemplaar van bestellen.
 
Ook de online subsidiemodule is het bekijken waard. Hier kan u namelijk  concreet voor uw renovatieplannen een simulatie maken van alle energiesubsidies in uw gemeente.


Lees meer


Ben ik verplicht een voorschot te betalen bij de aankoop van een woning en hoeveel?


Voorschot Wanneer het gaat om de verkoop van een te bouwen of een in aanbouw zijnde woning, zegt de wet dat het voorschot niet hoger mag zijn dan 5 % van de totale prijs.

In alle andere gevallen van verkoop van onroerende goederen bestaat er geen wettelijke regeling: partijen zijn derhalve vrij het bedrag van het voorschot te bepalen. Zij zijn zelfs niet eens verplicht een voorschot te voorzien bij de ondertekening van hun onderhandse verkoopovereenkomst.

De verkoop is tussen partijen voltrokken zodra zij akkoord gaan omtrent de zaak en de prijs.

In de praktijk wordt doorgaans een voorschot betaald.  Het geeft een blijk van ernst voor de beide partijen bij het afsluiten van hun overeenkomst. Indien de koper uiteindelijk het saldo van de koopprijs niet betaalt binnen de overeengekomen termijn, beschikt de verkoper reeds over een bedrag dat kan aangewend worden als schadevergoeding indien de rechter de ontbinding van de verkoopovereenkomst ten nadele van de koper uitspreekt.

Indien de betaling van een voorschot aan te raden is, moet toch ook worden onderstreept dat het voorzichtig is het bedrag ervan op een bescheiden peil te houden, bv. 10 % van de verkoopprijs.

Het is aangewezen dit voorschot op een derdenrekening bij de vastgoedmakelaar of bij de instrumenterende notaris in bewaring te laten tot bij de ondertekening van de notariële verkoopakte.

Het voorschot wordt pas vrijgegeven uiterlijk bij de authentieke akte na grondig onderzoek door de notaris (Rust er een hypotheek op het eigendom ? Zijn er achterstallige belastingen verschuldigd ? Is er een voorkooprecht ? Enz.).

 


Lees meer


Is de controle van uw stookolietank verplicht?


Stookolietank

De controles van particuliere stookolietanks en wat bij de verkoop van vastgoed?


Het al dan niet afleveren van een conformiteitsattest voor de stookolietank bij de verkoop van een onroerend goed kan vaak voor oeverloze discussies zorgen tussen koper en verkoper.
 

Wanneer dienen de periodieke controles plaats te vinden?


Een ondergrondse stookolietank met een inhoud van minder dan 5.000 liter dient vanaf 1 maart 2009 om de 5 jaar (voorheen om de 3 of 4 jaar) gecontroleerd te worden door een erkende stookolietechnicus. Hierbij wordt bij de rechtstreeks in de grond ingegraven houders die niet voorzien zijn van een permanent lekdetectiesysteem o.a. telkens een dichtheidsbeproeving uitgevoerd.

Een bovengrondse stookolietank met een inhoud van minder dan 5.000 liter dient vanaf 1 maart 2009 niet meer periodiek gecontroleerd (voorheen om de 5 jaar) te worden, op voorwaarde dat het laatste onderhoudsattest een einddatum heeft die 1 maart 2009 of later vermeldt. Een bovengrondse stookolietank die vóór 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest vóór 1 augustus 2003 een eerste periodieke controle ondergaan.

Bij iedere controle of onderzoek stelt de erkende technicus een certificaat op voor de exploitant/eigenaar. Hieruit moet ondubbelzinnig blijken dat de houder en de installatie al dan niet voldoen aan de bepalingen. Het certificaat voorziet naam en erkenningsnummer van de uitvoerende technicus, datum van de controle en datum van de eerstvolgende controle. Het laatste geldt enkel indien het om een ondergrondse houder gaat.

Al naargelang het resultaat van de controle is de houder gemerkt met een duidelijk leesbare en onuitwisbare groene, oranje of rode merkplaat. Op deze merkplaat wordt onuitwisbaar het erkenningsnummer van de erkende technicus, de datum van de controle en de uiterste datum van de eerstvolgende controle aangebracht (laatste, zo het om een ondergrondse houder gaat).
 

Na een controle door een erkende milieudeskundige krijgt mijn opslaginstallatie een groene, oranje of rode dop/plaat. Wat betekent dit?

 • Een groene dop/merkplaat betekent dat de opslaginstallatie voldoet aan de wettelijke bepalingen en verder mag worden gebruikt.
 • Een oranje dop/merkplaat betekent dat de opslaginstallatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen maar dat de vastgestelde gebreken geen aanleiding kunnen geven tot verontreiniging buiten de houder. De opslaginstallatie mag nog worden gevuld of bijgevuld tijdens een overgangsperiode van maximum 6 maanden die ingaat de eerste van de maand volgend op de maand vermeld op de oranje merkplaat. De exploitant dient alle nodige maatregelen te treffen, overeenkomstig het verslag van de erkende technicus, om de opslaginstallatie terug in goede staat te brengen. Vóór het verstrijken van de overgangsperiode dient de opslaginstallatie terug aan een controle onderworpen.
 • Een rode dop/merkplaat betekent dat de opslaginstallatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen. In dergelijk geval is het verboden de opslagtank te vullen of te laten vullen. De exploitant dient alle nodige maatregelen te treffen, overeenkomstig het verslag van de erkende technicus of erkende milieudeskundige, om de opslaginstallatie terug in goede staat te brengen waarna de opslaginstallatie terug aan een controle dient onderworpen. Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat aangebracht werd maakt de exploitant of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaams Milieumaatschappij.

Hoe een stookolietank definitief buiten gebruik stellen?

Elke stookolietank met een inhoud van minder dan 5.000 liter die definitief buiten gebruik wordt gesteld, moet leeggemaakt worden. Een rechtstreeks in de grond ingegraven stookolietank met een inhoud van minder dan 5.000 liter dient bovendien verwijderd te worden of bij onmogelijkheid tot verwijderen, in overleg met een erkende technicus opgevuld te worden met zand, schuim of ander inert materiaal. De erkende technicus dient hierbij een certificaat op te stellen waaruit ondubbelzinnig moet blijken dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak. Het certificaat vermeldt o.a. zijn naam en erkenningsnummer.

In alle gevallen dienen de nodige maatregelen betreffende explosiebeveiliging en voorkoming van milieuverontreiniging (bodem- en grondwater) getroffen te worden.

Ik koop een huis met een stookolietank. Hoe weet ik of die aan de richtlijnen voldoet en wat moet ik doen als dat niet het geval is?

De exploitant (= in de meeste gevallen de verkoper) van een stookolietank dient ervoor te zorgen dat de tank steeds in goede staat van werking en onderhoud verkeert en dat elke verontreiniging van het milieu voorkomen wordt. Een stookolietank die voldoet aan de milieureglementering is uitgerust met een groene merkplaat. Een stookolietank die niet voldoet aan de milieureglementering is uitgerust met een oranje of een rode merkplaat. Deze merkplaat dient te zijn aangebracht door de erkende stookolietechnicus nadat hij de controle heeft uitgevoerd. Bovendien beschikt de verkoper over de attesten (certificaten), opgemaakt door de erkende technicus n.a.v. de uitgevoerde controles.

Opgepast: een stookolietank zonder merkplaat (en bijhorend attest) voldoet niet aan de milieureglementering!

Het is aan te raden de verkoper te vragen naar de eventuele attesten (certificaten) van de uitgevoerde controles, periodieke onderzoeken, dichtheidsproeven of buitengebruikstelling.

Kan de verkoper van de woning de documenten niet voorleggen, dan wordt u als mogelijke koper alsnog aangeraden de verkoper te vragen zich in orde te laten stellen met de geldende regelgeving. Op deze manier kan worden vermeden dat verantwoordelijkheden uit het verleden ten laste van de koper (nieuwe eigenaar en exploitant) worden gelegd. Het verleden heeft immers uitgewezen dat dikwijls beginnende discussies uitmonden in processen voor rechtbanken, met soms hoogoplopende kosten, welke best en tijdig kunnen vermeden worden.

Er wordt verder ook aangeraden de notaris van de situatie in kennis te stellen en de stand van zaken in de akte op te nemen. Vermits bij het verlijden van de akte beide partijen (samen met de notaris) de akte voor akkoord handtekenen, worden betwistingen (en mogelijk bijkomende kosten) achteraf vermeden.

Bron: Departement Leefmilieu, Natuur en milieu


 


Lees meer


Verhuren vandaag nog steeds rendabel


Rendement

Wij krijgen regelmatig de vraag of het verhuren van hun eigendom nog rendabel is.
 

Uit diverse studies blijkt alvast dat het vandaag nog steeds interessant is om te verhuren.
 

Zo leverde een huurhuis vorig jaar een brutorendement van 3,4% op en een huurappartement 3,22%. Netto betekent dat respectievelijk 2,83% en 2.75%. Er komen namelijk nog allerlei kosten bij zoals de personenbelasting, onroerende voorheffing, verzekeringen, eventuele schade.

Concreet: van de twaalf maanden huurinkomsten blijven er dikwijls netto tien over. Dat is hoe dan ook meer dan op een spaarboekje...
 

Met Verhelst Vastgoed bent u zeker van een credietwaardige en betrouware huurder die uw investering doet renderen!

Bron: CIB
 Lees meer


Wat betekent de staatshervorming voor de woonfiscaliteit?


Appartement te koop De jongste staatshervorming leidt tot een grote versnippering en bizarre neveneffecten in de woonfiscaliteit. Dat zegt fiscaal jurist Jef Wellens van Kluwer in De Standaard. "Er zitten allerlei addertjes in het gras, we hebben ze waarschijnlijk nog niet allemaal gevonden."

De huidige woonfiscaliteit was al vrij complex, met vijf verschillende fiscale stelsels waarvan de woonbonus het bekendste is. Met de staatshervorming groeit die complexiteit nog, onder meer doordat de gewesten wel bevoegd worden voor de eigen woning, maar niet voor eventuele andere woningen die iemand bezit.

De fiscale aftrekken worden voorts omgebouwd tot belastingverminderingen, met een verschillend tarief voor leningen die voor of na 2015 zijn afgesloten. De woonbonus vervelt in drie regionale woonbonussen, maar ook de federale maatregelen blijven nog bestaan. Dat brengt de teller op minstens veertien fiscale stelsels, aldus Wellens.

En wat met mensen die tijdens de looptijd van hun lening verhuizen van het ene gewest naar het andere? Het statuut van die lening ligt dan niet meer vast. Iemand met een eigen woning in Luik en een appartement aan de kust krijgt een Waalse belastingvermindering voor zijn huis en een federale belastingvermindering voor zijn appartement. Verhuist hij naar het appartement aan de kust, dan wordt de belastingvermindering voor het Luikse huis federaal en die voor het appartement Vlaams.

Nog volgens Wellens zal de toepassing van de huwelijksquotiënt er soms toe kunnen leiden dat een gezin verliest in plaats van wint. Mensen met Belgische en buitenlandse inkomsten zouden in sommige gevallen dan weer fors minder betalen.

En mensen die een deel van hun huis opgeven als beroepsgedeelte, of een deel laten betrekken door een student, zullen dat gedeelte bijvoorbeeld niet kunnen laten meetellen bij de Vlaamse woonbonus, wel bij de federale, aldus nog de fiscalist.

Bron: De Standaard
 


Lees meer


Servitudeweg, wat is dat?


Servitudeweg

Wat is het en wie is ervoor verantwoordelijk?

Een servitudeweg is een doorgangsweg tussen twee eigendommen. Het is een ‘apart geval’ in het eigendomsrecht, en het heeft in het verleden al voor heel wat hoogoplopende discussies gezorgd. Laten we dus even de wettelijke bepalingen van een servitudeweg op een rijtje zetten.
 

Een servitudeweg is een doorgangsweg

Een servitudeweg is een doorgangsweg tussen twee eigendommen. Zo’n doorgangsweg is nodig als er achter je huis nog een aantal percelen liggen, met bijvoorbeeld landbouwgrond, een boomgaard of enkele tuinen. De eigenaars van die percelen moeten hun stuk grond immers ook kunnen bereiken, en dat kan via een servitudeweg naast je eigendom.
 

Doorgang geven is verplicht

Je bent steeds verplicht om de servitudeweg vrij te houden, doorgang geven aan de eigenaars van de aanpalende eigendommen is immers verplicht. Het doorgangsrecht is hier van kracht, dat bepaalt dat de doorgang niet verminderd, verhinderd of ongemakkelijk gemaakt mag worden.

Dit doorgangsrecht vervalt wanneer de eigenaar van de servitudeweg de doorgang voor derden heeft laten beperken. Hij kan dat doen via een noteriële akte, die alleen door de eigenaar kan worden opgevraagd bij de notaris, of door een overeenkomst met de vrederechter te sluiten, op voorwaarde dat alle betrokken partijen (de eigenaar en de buurtbewoners) akkoord gaan.
 

Het onderhoud van de servitudeweg

Een servitudeweg moet natuurlijk ook onderhouden worden. De gebruiker van de servitudeweg heeft het recht om alle werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om de weg te onderhouden en te gebruiken. Uiteraard moet de gebruiker dit ook betalen. Als ook de eigenaar van de weg de weg gebruikt, dan spreekt het voor zich dat ook hij betaalt voor het onderhoud.

Bron: Logic
 


Lees meer


Huis kopen wordt echt moeilijker voor jongeren


Woningen betaalbaar houden Een huis kostte in 2012 gemiddeld 188.418 euro in België. Ons land staat daarmee in het midden van het Europese peloton. Geen uitzonderlijk hoge prijzen bij ons dus, maar toch wordt steeds vaker gezegd dat een eigen huis onbetaalbaar wordt voor jongeren. Klopt dat? En welke rol speelt de crisis?
Als we de gemiddelde huizenprijs in Europa bekijken, lijkt een logische conclusie dat het met ons land nog niet zo slecht gesteld is. Met een gemiddelde verkoopprijs van iets meer dan 188.000 euro in 2012 staat België ergens in het midden van het Europese peloton.

Het verschil met landen waar de economische crisis hard heeft toegeslagen, zoals Spanje, Italië, Portugal en zelfs Griekenland bedraagt “slechts” enkele duizenden euro’s. Zich een eigen woning aanschaffen is voor de jongeren daar dan ook vrijwel onmogelijk geworden. Ook al zijn de prijzen door de crisis aanzienlijk naar beneden gegaan, wat dan weer kopers uit het buitenland aantrekt. Volgens de laatste cijfers van de Spaanse overheid wordt één huis op zes gekocht door een buitenlander.

Die buitenlanders beïnvloeden dus de markt, en niet alleen in Spanje, Griekenland of Italië, landen die op het eerste zicht aantrekkelijk zijn om naar toe trekken voor wie wat geld opzij heeft staan. In Letland, de nummer één in de lijst met een huizenprijs van net iets meer dan 200.000 euro, zijn het rijke Russen die door de mooie natuur en een visum om vrij in Europa te kunnen rondreizen, aangetrokken worden. De andere Baltische staten, Estland en Litouwen, staan trouwens op de plaatsen twee en drie.
 

"Voor de crisis waren er grote sprongen, dat is nu voorbij"


Dat de prijzen het hoogst liggen waar de inwoners zich dat het meest kunnen veroorloven, klopt dus helemaal niet. Zweden en Denemarken staan bijvoorbeeld op plaatsen 10 en 12. Nederland zelfs op plaats 17. Helemaal achteraan bengelt Ierland, toch ook niet het armste land van de Europese Unie, met een gemiddelde huizenprijs van iets meer dan 160.000 euro. Het resultaat van de Ierse vastgoedbubbel die in 2009 barstte. Ongeveer één huis op de tien staat er leeg.

Elk land heeft dus wel zijn eigen dynamiek en dat het in de meeste landen er niet makkelijker op is geworden om een eigen huis te verwerven de laatste jaren, staat vast. Maar hoe zit dat nu bij ons? Is het door de crisis echt moeilijker geworden om een huis te kopen? Sinds de bankencrisis uitbrak in 2008 zijn de prijzen bij ons min of meer gestagneerd, zo blijkt uit de cijfers.

“De prijzen volgen ongeveer het ritme van de inflatie”, Zegt Dajo Hermans, de woordvoerder van de federatie van Vlaamse vastgoedmakelaars. "Voor de crisis waren er grote sprongen, dat is nu voorbij." De stijging in die jaren bedroeg, naargelang de cijfers, elk jaar 6 tot 8 procent. Dat betekent dat we in vergelijking met een tiental jaar geleden meer dan het dubbele betalen voor een gewoon woonhuis. Hermans verwacht dat de prijzen op dit niveau stabiel zullen blijven.
 

"De banken zijn veel voorzichtiger geworden"


Het aantal aankopen blijft ook op hetzelfde niveau, ondanks de crisis. Maar Hermans ziet wel een aantal alarmsignalen. "Het wordt echt moeilijker voor jongeren om een huis te kopen", zegt hij. "De banken zijn veel voorzichtiger geworden bij het toekennen van leningen. Waar men vroeger tot 140 procent van de aankoopprijs kon lenen, is dat nu vaak maar tot 80 procent meer."

Dat betekent dat jonge mensen een eigen inbreng van 20 procent moeten aanbrengen, wat al snel neerkomt op een bedrag van 50.000 euro. Niet evident voor jongeren, zeker voor wie op zijn eentje een huis of appartement koopt. "Wie geen ouders heeft die een centje bijdragen, komt in de problemen", zegt Hermans. De banken hechten ook meer belang aan de werkzekerheid van wie wil lenen.

Aan de andere kant is er wel de historisch lage rente. En ons land zet ook wel degelijk in op eigendomsbezit, klinkt het. Zo benadrukt Hermans het belang van de woonbonus, die wel steeds meer onder druk staat. De vastgoedmakelaars pleiten voor "startersleningen" om te vermijden dat jongeren de aankoop van een huis op de lange baan moeten schuiven.

Bij die startersleningen komt de overheid tussenbeide voor een beperkt bedrag om zo de aankoop alsnog mogelijk te maken. "Zo help je een grotere groep", zegt Hermans. Volgens hem is een eigen huis nog steeds iets waar we veel geld aan willen besteden en zal dat ook zo blijven. "De Belg heeft nog steeds een baksteen in de maag", besluit hij.

Bron: De redactie

 


Lees meer


Oudere woningen moeten verplicht elektriciteit laten keuren bij verkoop


Elektriciteitskeuring Wanneer een woning, die gebouwd werd voor 1981, verkocht wordt is de verkoper van het appartement of de woning verplicht om een keuringsattest van de elektrische installatie voor te leggen aan de notaris.

Bij de verkoop van een oudere woning of een ouder appartement is de verkoper verplicht om de elektriciteit te laten nakijken. Dit wil zeggen de elektriciteitsleidingen, zekeringen, aarding en stopcontact.

Het bewijs dat alles in orde is moet voorgelegd worden aan de notaris. Dit document is erg belangrijk, want wanneer de verkoper dit papier niet kan voorleggen kan de verkoop niet doorgaan.

 

Niet door elektricien laten controleren.

De controle van de elektriciteit in de woning kan uitgevoerd worden door erkende controle-organisaties. De elektricien uit de buurt mag deze belangrijke controle niet uitvoeren, ze mogen de installatie met andere woorden niet keuren. Ze mogen wel kleine reparaties uitvoeren die achteraf nodig blijken te zijn.
 

Laat de installatie nakijken door erkend organisme


Een controle van de elektriciteit in de woning kost ongeveer 150 euro (afhankelijk van de woning). De controleur kijkt de installatie na en maakt een keuringsverslag op. Dit verslag kan zowel positief als negatief zijn.

Bij het verhuren van een oudere woning is de keuring van de elektrische installatie niet verplicht. Bezit de eigenaar een bestaand keuringsverslag, dan moet hij dit wel aan de huurders bezorgen.

Voor meer informatie kan u terecht bij Verhelst Vastgoed. (www.verhelstvastgoed.be)

Bron: Knack


Lees meer


Weet u welke wetgeving van toepassing is bij de verkoop van uw woning?


Advies over vastgoed Wie een woning koopt of verkoopt, kan daarvoor voortaan een nieuwe modelovereenkomst gebruiken. Het modeldocument, opgesteld door de koepels van notarissen en de vastgoedsector, sluit addertjes onder het gras bij vastgoedtransacties zo goed als uit.

Het compromis is het eerste officiële document dat koper en verkoper van een woning bindt. Het is, zowel voor de koper als de verkoper, belangrijk dat het document volledig is. Zo moet er onder meer in staan of er schulden op het pand rusten, of het in overstromingsgebied ligt, of er een bodemattest nodig is en nog veel meer.

En daar durft het wel eens fout te lopen. Stel dat je pas na het compromis vaststelt dat je nieuwe huis in een overstromingsgebied ligt, dan komt er al een rechtbank aan te pas om de koop nietig te kunnen laten verklaren.

De Confederatie van Immoberoepen (CIB) en de Federatie van het Belgische Notariaat hebben daarom, voor het eerst, samengewerkt om een modelcompromis op te stellen. Dat is volledig en helemaal up-to-date. Notarissen en vastgoedmakelaars worden via hun sectorverenigingen aangemoedigd om dat voortaan als basis te gebruiken.

Voor meer informatie kan u steeds terecht in onze kantoren te Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht) en Brasschaat.

Bron: De redactie
 


Lees meer


Wat is nu dat huurgarantiefonds?


Huurgarantiefonds Het huurgarantiefonds zou zowel huurder als verhuurder beschermen tegen mogelijke financiële problemen.

Het fonds werd opgericht door de Vlaamse regering in samenspraak met de huurdersbonden en het Algemeen Eigenaarssyndicaat en komt tussenbeide wanneer de huurder de verhuurder niet kan betalen. Verhuurders zijn beschermd tegen wanbetalingen, terwijl huurders beschermd worden tegen een onmiddellijke uitzitting.
Het initiatief voor het huurgarantiefonds is er gekomen omdat steeds meer huurders uit hun huis gezet werden wegens wanbetalingen.
 

Bescherming voor verhuurder en huurder.


Een verhuurder kan een wanbetaler niet zomaar uit de gehuurde woning zetten; hij moet daarvoor een procedure starten bij de vrederechter.
Als hij daarnaast ook de achterstallige huur wil krijgen moet er een ontbinding van de huurovereenkomst aangevraagd worden bij diezelfde vrederechter. Een huurwaarborg dient immers niet om achterstallige huur te compenseren; dit is enkel mogelijk in het geval van schade. Dankzij het huurgarantiefonds zouden verhuurders het volledige huurbedrag kunnen krijgen, ook al kan de huurder tijdelijk niet betalen.
Huurders zijn beschermd tegen een onmiddellijke uitzetting. Als de huurder immers door bepaalde omstandigheden, zoals ziekte, werkloosheid, etc. zijn huur niet kan betalen, zal het huurgarantiefonds het verschil bijpassen.
 

Uiteraard heeft de bescherming van het huurgarantiefonds enkele voorwaarden.


De huurder moet in ruil voor de bescherming tegen onmiddellijke uitzetting een schuldafbetalingsplan aanvaarden dat door de vrederechter opgelegd wordt. De verhuurders kunnen per huurcontract 75 euro in het fonds storten, in ruil voor een tussenkomst bij wanbetaling.
Voorlopig is deze storting niet verplicht.

Voor meer informatie kan u terecht bij Verhelst Vastgoed.
 


Lees meer


Cashbetalingen vanaf 2014 verboden bij aan- en verkoop vastgoed


Cash betalen Vanaf 2014 mag bij de aankoop van vastgoed niet langer een deel van de aankoopsom met cash geld worden betaald. Dat maakte het Belgisch Instituut voor Vastgoedmakelaars (BIV) bekend en is bevestigd door staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (sp.a) aan de Coreliokranten.

"We hebben eerder al een wetsbepaling bekendgemaakt die betalingen met cash geld nog dit jaar beperkt tot een bedrag van 5.000 euro", zegt Crombez in de krant. "Vanaf 2014 mag er niet langer meer dan 3.000 euro cash over de toonbank gaan. Voor de vastgoedsector gaan we inderdaad nog een stap verder: vanaf 2014 komt er een volledig verbod op betaling in contanten."

Volgens Crombez is deze regeling de logica zelve. Hij wijst erop dat bij de aankoop van vastgoed maximaal 10 procent van de aankoopprijs cash mocht worden betaald, met nu nog een maximum van 15.000 euro. "Aangezien het maximale cashbedrag vanaf 2014 wordt teruggebracht tot 3.000 euro, zou het enkel nog gaan over huizen of woningen van 30.000 euro of minder. Daarom hebben we maar ineens een volledig verbod ingevoerd."

Ondergrondse economie

Met deze maatregelen rond cashbeperkingen wil de regering witwaspraktijken voorkomen. Volgens Crombez circuleert er nu opnieuw veel zwart geld, sinds de opheffing van het bankgeheim. "Dat is de motor van een ondergrondse economie die we willen stilleggen", klinkt het.

Maar of met deze maatregel betalingen met zwart geld in het vastgoedcircuit helemaal tot het verleden behoren, wordt door specialisten betwijfeld. Het BIV wil de maatregel eerst nog verder bestuderen voor het een standpunt inneemt.

Bron: HLN


Lees meer


Energiepremies 2014 gekend


Premies voor u? De Vlaamse Regering keurde de energiepremies 2014 van de Vlaamse overheid via de netbeheerders Eandis en Infrax goed. Er zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van 2013:

- Nieuwe combipremie voor de gelijktijdige investering in nieuwe ramen met hoogrendementsbeglazing en muurisolatie in een bestaande woning.
- Uitbreiding van de premie voor zonneboiler en warmtepomp voor nieuwbouwwoningen met een bouwaanvraag tot eind 2013.
- Afschaffing van de maximale premiehoogtes van een aantal isolatiemaatregelen.

Graag een overzicht van alle premies en hun voorwaarden?
Ga snel naar http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/premies/2014/premie-overzicht_2014_versie-dec-2013.pdf
 


Lees meer


U gaat een huis kopen? Al op de hoogte van de nieuwste wetgeving?


huis kopen wetgeving Verhelst Vastgoed volgt de immobiliënmarkt en de bijhorende wetgeving op de voet en via deze pagina houden we ook u hiervan op de hoogte.

Gaat u een huis kopen, dan kan er nieuwe wetgeving van toepassing zijn. Misschien heeft u recht op subsidies of belastingvermindering, en hoe zit het met de registratierechten als u een huis koopt? En de successierechten?

Ook verhuurders moeten tal van regeltjes volgen en nu en dan nieuwe wetgeving verwerken. Bij Verhelst Vastgoed bundelen we enkele antwoorden in dit nieuwsoverzicht.

Deze zijn zeker de moeite waard om te lezen want zowel voor kopers als voor verkopers, huurders en verhuurders zijn er ook tal van financiële en fiscale tips die u vast niet wil missen!


Lees meer


Wat levert de woonbonus op?


woonbonus

De Vlaamse overheid heeft niet genoeg budget om de woonbonus in stand te houden. Maar Vlaams minister-president Kris Peeters verzekerde wel dat alle lopende leningen van het bestaande fiscaal voordeel blijven genieten. Wat levert de woonbonus eigenlijk op?
 

Door de staatshervorming gaat de bevoegdheid voor de hypothecaire aftrek vanaf 2014 naar de gewesten. Maar de Vlaamse overheid heeft niet genoeg budget om de woonbonus in stand te houden. Dat staat in het document waarmee de Vlaamse overheid de zesde staatshervorming voorbereidt. Vlaams minister-president Kris Peeters herhaalde vandaag in De Ochtend op Radio 1 dat er niet geraakt zal worden aan het fiscale systeem voor de lopende woonkredieten. Voor leningen vanaf 2014 zal het systeem wellicht worden aangepast, maar hoe dat concreet zal gebeuren is nog niet duidelijk. Wat levert het bestaande systeem van de woonbonus op?
 

Enige en eigen woning

De woonbonus is het fiscale voordeel voor hypothecaire leningen afgesloten na 1 januari 2005 voor de bouw of aankoop van een gezinswoning. In het regime van de woonbonus leveren de betaalde intresten, kapitaalaflossingen en de premies voor de schuldsaldoverzekering een fiscaal voordeel op. Om in aanmerking te komen moeten een aantal voorwaarden voldaan zijn. De twee belangrijkste eisen zijn dat u leent voor uw ‘enige’ en ‘eigen’ woning. Enige woning betekent dat u geen eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker bent van een andere woning in binnen- of buitenland. Met woningen waarvan u de mede-eigendom, blote eigendom of het vruchtgebruik erfde, wordt geen rekening gehouden. ‘Eigen woning’ houdt in dat u zelf in de woning woont. Beide voorwaarden (enige en eigen) worden getoetst op 31 december van het jaar waarin u leende. Enkel in specifieke scenario’s kunt u wel de woonbonus krijgen, ook al woont u er niet. Die voorwaarden worden voor iedere belastingplichtige apart beoordeeld. Bent u gehuwd of woont u wettelijk samen en vult u samen met uw partner één belastingaangifte in, dan is het perfect mogelijk dat één partner recht heeft op de woonbonus en de andere niet.
 

Tot 3.090 euro

Niet alle betalingen van intresten, kapitaalaflossingen en premies voor een schuldsaldoverzekering leveren een fiscaal voordeel op. Voor de betalingen die u in 2013 doet, ligt het basisbedrag op 2.260 euro. Dat bedrag wordt de eerste tien jaar van uw lening met 750 euro verhoogd. Wie drie kinderen heeft op 1 januari van het jaar volgend op het jaar waarin de lening werd afgesloten, krijgt een extra verhoging van 80 euro. Dat brengt het maximale bedrag op 3.090 euro per belastingplichtige. Bent u gehuwd of woont u wettelijk samen en heeft u beiden recht op de aftrek, dan kunnen u en uw partner samen maximaal 6.180 euro inbrengen.
 

Wat levert de woonbonus op? Het voordeel hangt af van de hoogte van uw inkomen en schommelt tussen 25 en 50 procent (plus gemeentebelastingen). Als u het maximumbedrag van 3.090 euro kan aangeven en tegen het hoogste tarief belast wordt, levert de woonbonus een maximaal voordeel van 1.545 euro op. In het regeerakkoord was voorzien dat het voordeel zou teruggebracht worden tot een belastingvermindering tegen een vast tarief van 45 procent (plus gemeentebelastingen). Maar die aanpassing is er niet gekomen.Lees meer


Kopers voortaan geïnformeerd over het risico op wateroverlast


Wateroverlast

Wilt u een woning of bouwgrond kopen? Of u gaat voor meer dan 9 jaar huren? Dan moet u verplicht informatie krijgen over het risico op overstromingen.
 

Overstroomde beken en rivieren, straten die blank staan, ondergelopen kelders, … De jaarlijks weerkerende beelden zorgen voor de nodige ellende en schade. Niet bepaald een fijn vooruitzicht voor wie in zo’n zone overweegt te kopen of te huren. Om onaangename verrassingen te vermijden moeten potentiële kopers en huurders voor meer dan negen jaar voortaan verplicht geïnformeerd worden over het risico op wateroverlast voor dat specifieke perceel.
 

Die nieuwe informatieplicht verscheen deze week in het Belgisch Staatsblad en treedt op 11 oktober in Vlaanderen in werking. ‘Tot nu toe waren de vastgoedmakelaars deontologisch al verplicht te melden of en wanneer een pand in overstromingsgevoelig gebied ligt, maar nu is dat ook wettelijk verankerd’, zegt Dajo Hermans, woordvoerder van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).
 

Waarom is die informatie belangrijk? Wie wil kopen of huren zal wellicht twee keer nadenken als hij weet dat het perceel in een overstromingsgevoelig gebied ligt. Bovendien gelden op die kavels vaak specifieke bouwverplichtingen en -beperkingen. Zo kan het verboden zijn een ondergrondse garage te bouwen of verplicht worden om uw vloeren op een overstromingsvrije hoogte aan te leggen. In sommige gevallen kan een bouwaanvraag zelfs geweigerd worden.
 

40.000 woningen

Wat houdt de nieuwe informatieplicht in? Niet enkel professionelen zoals vastgoedmakelaars en notarissen, maar ook particuliere verkopers of verhuurders moeten u informeren of de kavel geheel of gedeeltelijk in een overstromingsgevoelig gebied ligt.
Die verplichting is er niet enkel voor woningen, maar ook voor alle bouwgronden, weilanden, bossen, … ‘In Vlaanderen liggen ruim 40.000 woningen in overstromingsgevoelig gebied. Daarvan hebben 5.000 tot 10.000 woningen vaak met overstromingen te maken’, zegt Hermans. Het risico op een overstroming is niet overal even groot. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

• Effectief overstromingsgevoelig gebied: Die gebieden liepen recentelijk nog onder water. Of modellen geven aan dat het om de 100 jaar of frequenter overstroomt.

• Mogelijk overstromingsgevoelig gebied: In deze zones zijn er in het recente verleden geen overstromingen geweest en zijn er dan ook geen frequente overstromingen te verwachten. Enkel bij extreme weersomstandigheden of bij een defect aan de waterkering (zoals een dijkbreuk) overstromen deze gebieden.

• Afgebakend gebied: Enkele zones zijn afgebakende overstromingsgebieden of afgebakende oeverzones. Meestal liggen in die zones geen bouwgronden, maar gaat het om zogenaamde zachte bestemmingen.
 

Let wel, deze zones stemmen niet overeen met de ‘risicozones voor overstromingen’. Die bakende de federale regering af in het kader van de natuurrampenverzekering. Die risicozones zijn beperkter in omvang dan de overstromingsgevoelige gebieden en zijn plaatsen waar de kans op overstromingen zeer reëel is. Woont u in zo’n risicozone? U zult een hogere verzekeringspremie betalen. Als u na 23 september 2008 in zo’n risicozone bouwde, mag de verzekeraar zelfs een polis voor waterschade weigeren.

Wilt u zelf uitzoeken of uw perceel in een overstromingsgevoelig gebied of in een risicozone voor overstromingen ligt? Consulteer de kaarten op www.watertoets.be.
 

In publiciteit en akte

‘Belangrijk en nieuw is dat het nieuwe O-peil vanaf 11 oktober in de publiciteit voor de verkoop of verhuur moet worden vermeld’, zegt Hermans. Enkel als de kavel niet in een gevarenzone is gelegen, moet er helemaal niets vermeld worden.

De ligging in een overstromingsgevoelig gebied of afgebakende zone moet aangegeven zijn in advertenties op websites, in kranten, tijdschriften en folders, nieuwsbrieven en mailings. Er moet ook een indicatie zijn op de affiches voor een openbare verkoop en aankondigingen in de etalages van makelaars.
Naargelang het type publiciteit moet de term voluit geschreven zijn, volstaat het symbool voor overstromingsgevoelig gebied of moeten beide vermeld zijn. Enkel op kleine panelen aan de woning of de kleine raamaffiches ‘te koop’ of ‘te huur’ aan de woning is geen vermelding vereist. Eveneens nieuw is dat de overstromingsgevoeligheid verplicht vermeld moet worden in zowel het compromis als in de verkoopakte.

ps: uiteraard is Verhelst Vastgoed er klaar voor!Lees meer


Eigen inbreng steeds belangrijker


Eigen Inbreng

Vastgoed blijft het betere spaarboekje. Zeker met de historisch lage rentevoeten van vandaag. Samen met Kim De Temmerman, Product Manager Mortgage bij BNP Paribas Fortis, lichten we de hypothecaire lening door.
Met de huidige vastgoedprijzen wordt eigen inbreng steeds belangrijker.
 

Hoe zit het met de eigen inbreng van leners?
"Die wordt steeds belangrijker. Niet omdat de bank ernaar vraagt, maar omdat de klanten zelf beseffen dat ze meer centen nodig hebben. Bekijk de vastgoedprijzen en zet er een woonkrediet naast: dan zie je dat de eigen middelen stijgen. De boodschap aan toekomstige (ver)bouwers en kopers is om zoveel mogelijk te sparen. Je zal het geld zeker en vast nodig hebben als je op zoek gaat naar je droomwoning. Een knipoog naar de ouders kan soms ook helpen (lacht)."
"Overleg met je bank vóór je in een bepaald project stapt", luidt het advies van De Temmerman. "Bekijk wat je financiële mogelijkheden zijn."

De rentevoeten zijn momenteel laag. Hoe snel zie je ze de hoogte ingaan?
"Rentevoeten voorspellen, is zoals altijd zeer moeilijk. Ze zijn momenteel inderdaad laag en we verwachten dat het zo nog even blijft. Het is en zal in 2013 zeker nog de moeite zijn om te kopen, bouwen of verbouwen.
Staar je niet blind op één aspect van een lening, maar bekijk het hele plaatje: rentevoet, verplichtingen, schuldsaldoverzekering ...

Welke evolutie is er in het aantal hypotheekaanvragen? En wat is jouw toekomstvisie?
"De aanvragen lagen in 2012 een stuk lager dan vorig jaar. Zowel in de markt als bij ons. Maar dat is logisch: 2010 en 2011 waren twee topjaren door de groene kredieten en groene fiscaliteit. Die hebben een enorme boost gegeven. Ik verwacht dat de vraag dit jaar ongeveer hetzelfde zal zijn als in 2012."

Nog een laatste gouden tip voor koppels die een hypothecaire lening willen afsluiten?
"Ga naar je huisbankier en overleg vóór je in een bepaald project stapt. Ook al heb je nog geen concrete plannen, het is zeker aan te raden om te kijken wat je financiële mogelijkheden zijn. Overleg ook met vrienden en familie, en bespreek welke ervaringen zij hebben."
"Indien je een concreet project hebt: luister, kijk en vergelijk. Vergelijk niet enkel het tarief, maar het volledige plaatje: soort woonkrediet, rentevoet, voorwaarden, verplichtingen, bijkomende producten ... Een eerste aankoop/bouw in combinatie met een woonkrediet is één van de grote ervaringen op relatief 'jonge' leeftijd. Neem hiervoor zeker je tijd!


Lees meer


Successierechten op onroerend goed vermijden


successierechten op onroerend goed Je kan successierechten op onroerend goed vermijden door een schenking van onroerend goed. Als je een onroerend goed wil schenken, dient er weliswaar altijd een notariële akte opgemaakt te worden en moeten er registratierechten betaald worden:

In het Vlaams Gewest schommelen de tarieven van vastgoedschenkingen tussen 3 en 30% voor schenkingen in rechte lijn en onder echtgenoten. Alles hangt echter af van de waarde van het goed. Schenkingen met een waarde van 25.000 tot 50.000 euro hebben een tarief van 5%, terwijl je voor een schenking tussen de 200.000 en 250.000 euro al 18% betaalt. Het tarief tussen ooms en tantes en neven en nichten schommelt tussen 25% en 70% naargelang de waarde van het onroerend goed. Voor andere personen ligt het tussen 30% en 80%.

In het Waals en Brussels Gewest wordt het tarief van de registratierechten van schenkingen afgestemd op dat van de successierechten.
 
Wanneer het vastgoed echter minder dan 3 jaar voor het overlijden geschonken werd, zal zijn waarde opgenomen worden in de berekening van de successierechten. Het is dus belangrijk om aan successieplanning te doen en onroerend goed tijdig te schenken.

Wanneer aan successieplanning doen?
De registratierechten die je moet betalen bij het schenken van onroerend goed zijn niet vlak, maar progressief. Dat betekent dat je meer schenkingsrechten betaalt naarmate de schenking duurder is. Je kan er daarom voor kiezen om ‘in schijven’ te schenken om zo telkens in een lager tarief te vallen. Dat is echter niet zo evident, gezien de wetgever bepaald heeft dat de schenkingen die te gebeuren met een tussentijd van minder dan drie jaar, fiscaal beschouwd worden als één schenking. Je moet dus minstens drie jaar tussen elke schenking van onroerende goederen laten om opnieuw in de laagste schijf te vallen. Op tijd aan successieplanning beginnen is dus de boodschap!


Lees meer


De keuken moet vooral gezellig zijn!


verkooptip

Voor 80% van de Belgen is de keuken een gezellige plaats, waar men vooral wil genieten. Slechts 1 op 5 ziet de keuken louter als werkplek. Dit zijn enkele resultaten uit een Europees consumentenonderzoek in opdracht van dampkapproducent Novy. Via kwantitatief en kwalitatief onderzoek werd gepeild naar het belang van de keuken en de rol die een dampkap daarin speelt.
 

De functie en het belang van de keuken verschilt enigszins van land tot land. De oude stereotypen van Bourgondische Belgen en Fransen en de functionele Nederlanders lijken nog enigszins te kloppen. Zo geven 1 op 3 Nederlanders aan dat de keuken een loutere werkplaats is waar eten wordt gemaakt terwijl slechts 1 op 5 van de Fransen en Belgen met deze stelling akkoord gaan. Toch stellen we vast dat over het algemeen (73% over alle landen) de keuken steeds meer een plaats is om te genieten.
 

De functie en het belang van de keuken verschilt enigszins van land tot land. De oude stereotypen van Bourgondische Belgen en Fransen en de functionele Nederlanders lijken nog enigszins te kloppen. Zo geven 1 op 3 Nederlanders aan dat de keuken een loutere werkplaats is waar eten wordt gemaakt terwijl slechts 1 op 5 van de Fransen en Belgen met deze stelling akkoord gaan. Toch stellen we vast dat over het algemeen (73% over alle landen) de keuken steeds meer een plaats is om te genieten.
 

Het toestel dat het meest tot deze gezelligheid kan bijdragen is de dampkap. In België vinden we in 92% van de keukens een dampkap terug. Met een gemiddelde score van 7,7 is de Belg vrij tevreden over zijn dampkap. Het meest stoort hij zich aan het geluidsniveau van de dampkap (6,8 op een schaal van 10 t.o.v een EU gemiddelde van 5,9 op 10)

Hoewel de dampkap stevig ingeburgerd is in onze keuken komt ze bij 50% van de respondenten in België niet voor in de top 4 van toestellen die men zou kiezen in een nieuwe keuken.

Maar wanneer men geconfronteerd wordt met een afwezigheid van de dampkap, verandert deze houding meteen. Zo lieten we voor ons onderzoek 200 mensen drie dagen lang koken zonder dampkap. 72% van de respondenten gaf aan veel positiever te staan tegenover een dampkap eenmaal ze zonder gekookt hadden. Men merkt voornamelijk een verschil op vlak van geur- en condensvorming en geluid.

Indien men dus opteert voor een aangename leefkeuken, kan men maar beter tijdig stilstaan bij de keuze van de juiste stille dampkap. Want deze kan echt het verschil maken. Lees meer


De voordelen van een vastgoed makelaar


vastgoed makelaar

Waarom beroep doen op een vastgoed makelaar? De administratie!

Heel wat particulieren verkeren nog altijd in de waan dat wanneer ze hun huis willen gaan verkopen, ze dat best eigenhandig doen, d.w.z. zonder professionele tussenpersoon. Daarmee denken ze in de eerste plaats het commissieloon van de vastgoed makelaar uit te schakelen, maar is dat niet behoorlijk kortzichtig? Bij een transactie komen nu eenmaal zo veel elementen kijken die liefst door bekwame professionele handen afgehandeld worden.
 

Bij de calculaties op het rekenmachientje wordt er onder meer vaak geen rekening gehouden met het feit dat de vastgoed makelaar de bezoeken of rondleidingen op zich neemt en voor de afwikkeling van het steeds omslachtiger wordende papierwerk zorgt. Eigenlijk is kiezen voor een erkende vastgoed makelaar de logica zelve, maar het imago van het vak wordt nog altijd bezwaard door een aantal klaplopers die op gemakkelijk geldgewin uit zijn. De voordelen van een vastgoed makelaar zijn dus zeker niet te onderschatten.

De overkoepelende beroepsorganisatie van de vastgoed makelaars doet al het mogelijke om het imago van het vak op te poetsen. Daartoe horen onder meer strenge controles om na te kijken of de makelaars wel in het bezit zijn van een BIV-nummer. Dergelijke toekenning is ergens te vergelijken met de appellation contrôlée in de sector van de wijnteelt. Zo’n BIV-nummer wordt slechts toegekend aan vastgoed makelaars die 3 jaar opleiding en een stage van 1 jaar met goed gevolg achter de rug hebben. Dat is een duidelijke garantie voor het betere vastgoedwerk.

 

Voordelen vastgoed makelaar: prijs onderhandelen

Daarnaast is er ook het essentieel prijselement. Stellen dat iedere particulier niet even ervaren is in de prijsonderhandeling, is een duidelijk understatement.
 

Op een bepaald ogenblik zal een potentiële koper overgaan tot een aankoop of een bod. Wanneer je als eigenaar aan tafel zit met een mogelijke koper en je krijgt een bod, dan moèt je een antwoord geven. En als je neen zegt, bestaat het risico dat de potentiële koper afhaakt. Maar dat is iets wat een professionele vastgoed makelaar vermijdt. Eigenaars mogen over de prijs praten, maar een vastgoed makelaar is ervan overtuigd dat ze er meer kunnen uithalen dan de eigenaar zelf!
 

Hoe gaat dat dan concreet in zijn werk? Een vastgoed makelaar laat die biedingen op papier zetten en leggen die voor aan de eigenaar. Hij/zij kan er dan in alle rust over nadenken, en dit zonder gepusht te worden.
 

Er is ook de eeuwig terugkerende relativiteit der dingen. Vastgoed makelaars stellen vast dat, sinds de invoering van de euro, 5.000 of 10.000 euro van de vraagprijs afdoen, precies niets meer lijkt. Nochtans blijven zo’n bedragen nog altijd een smak geld. Een vastgoed makelaar kan dus wel degelijk voor een meerwaarde zorgen. Zodat de eigenaar meer kan overhouden. Zelfs met de commissie van de makelaar afgetrokken!
 

Documenten steeds uitgebreider en complexer

Er zijn nog heel wat andere voordelen aan een vastgoed makelaar verbonden. Met name zijn er de wetgeving en reglementering die de jongste jaren enorm aangepast werden, en alles wijst er op dat deze evolutie in de toekomst verder doorgetrokken wordt. Willen degenen die trouw het Staatsblad lezen en op de hoogte zijn van alles wat bij zo’n verkoop van een eigendom komt kijken, rechtstaan a.u.b.?
 

Voor de verkopers wordt het steeds moeilijker om die wetgeving goed te kennen en te weten wat er nodig is. Bovendien zijn de controles er op ook niet gering. Een voorbeeld: van het moment dat je je eigendom te koop (of te huur) stelt, moet je al het EPC (Energieprestatiecertificaat) kunnen voorleggen. Kan je dat niet en krijg je controle, dan kunnen boetes tussen de 500 en de 5.000 euro geheven worden.
 

Zowat alle maatregelen van recente datum - bijv. inzake energiezuinigheid, maar ook inzake de zuiverheid van de bodem, het uitsluiten van een vroegere bouwovertreding, enz. - komen als informatie voor de koper goed uit. Niemand koopt nu eenmaal graag katten in zakken, al is dit slechts bij een beperkt aantal verkopen het geval.
 

De professionele vastgoed makelaar stelt zich daar hoe dan ook zeer pragmatisch op in. Wat maakt dat door zijn toedoen de bevestigende attesten op efficiënte wijze en binnen zo snel mogelijk tijdsbestek aanwezig zijn, zodat de te koop stelling van het gebouw in de kortste keren kan van wal steken en online geplaatst worden.
 

Daartoe behoort onder meer kwaliteitsfotografie. Het pand in kwestie wordt op z’n meest voordelige manier vastgelegd zodat het aantrekkelijk voorgesteld wordt en dus makkelijker verkoopbaar wordt.

Om te beginnen al heel wat administratieve redenen dus om een erkend vastgoed makelaar in te schakelen bij de verkoop van je eigendom.Lees meer


Welke factoren beïnvloeden het kadastraal inkomen?


kadastraal inkomen

Een vermindering of vermeerdering van het kadastraal inkomen? Jaarlijks betaal je als eigenaar van een woning een onroerende voorheffing. Deze wordt bepaald aan de hand van het kadastraal inkomen. Waarom betalen we deze onroerende voorheffing? Hoe wordt het kadastraal inkomen berekend? Welke factoren hebben invloed op het kadastraal inkomen? Afhankelijk van je woonplaats en het gewest waar je woont, wordt je kadastraal inkomen bepaald. Naast deze basisvoorwaarden, zijn er ook factoren die een vermindering of vermeerdering van het kadastraal inkomen veroorzaken. We vertellen kort wat het kadastraal inkomen is, waarom dit zo belangrijk is en welke factoren het kadastraal inkomen beïnvloeden.
 

Kadastraal inkomen in het kort

Je bent eigenaar van een woning? Dan moet je elk jaar een onroerende voorheffing betalen. Dat is een gewestelijke belasting die gebaseerd is op het kadastraal inkomen. Het kadastraal inkomen staat gelijk aan het gemiddelde netto-inkomen je zou verdienen wanneer je de woning voor één jaar verhuurt, de fictieve opbrengst van je onroerend goed. Hoeveel je betaalt hangt af van je woonplaats en het gewest waarin je woont.
 

Meldingsplicht kadestraal inkomen

Als je juist een woning hebt gebouwd, moet je een formulier indienen aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Dit formulier moet je binnen de dertig dagen na ingebruikname van de woning bezorgen. Aan de hand van dit formulier wordt je kadastraal inkomen berekend. Je vult de gegevens dan ook waarheidsgetrouw in, de kans bestaat dat een ambtenaar ter plaatse de gegevens komt controleren.
 

Invloed op kadastraal inkomen

Er zijn bepaalde factoren die een vermindering of vermeerdering van het kadastraal inkomen veroorzaken. We zetten deze beïnvloedende factoren even op een rij.

Kinderen
Als je kinderen ten laste hebt, geven deze recht op een vermindering van de onroerende voorheffing. Dit is wel verschillend per gewest. In Vlaanderen is het zo dat je minimum twee kinderen ten laste moet hebben, voor je recht hebt op deze vermindering. In Brussel en Wallonië is het zo dat je minimum twee kinderen moet hebben, waarvan minstens één ten laste.

Bescheiden woning
Een bescheiden woning is een woning waarvan het kadastraal inkomen kleiner is, of gelijk aan 745 euro. In dit geval kan er een vermindering van de onroerende voorheffing worden toegekend van 25%. In Vlaanderen heeft dit betrekking op de woningen die je in het Vlaams Gewest bezit. Voor het Waals en Brussels hoofdstedelijk gewest gaat dit over onroerende goederen in héél België.

Verbouwingen
Als het wooncomfort van de woning verbetert, door bijvoorbeeld verbouwingen, is de kans op een vermeerdering van het kadastraal inkomen groot. Als door de verbouwingen niet-geïndexeerde kadastraal inkomen boven de grens van 745 euro stijgt, geniet je niet langer van een vermindering van 25% voor een bescheiden woning.

Maar het kadastraal inkomen kan ook herzien worden wanneer de streek waar je woont er op vooruit gaat.

Energiebesparende investering
Als je echter bepaalde energiebesparende investeringen doet, hebben deze geen invloed op het kadastraal inkomen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verbouwingen die het comfort verhogen en maatregelen voor energiebesparing.


 Lees meer